Fizisko personu reģistra statistika uz 01.01.2023.

Fizisko personu reģistra statistika uz 01.07.2023.