Fizisko personu reģistra statistika uz 01.07.2022.

Fizisko personu reģistra statistika uz 07.01.2022.