Fizisko personu reģistra statistika uz 30.06.2021.

Iedzīvotāju reģistra statistika uz 01.01.2021.