2005.gada. 29. novembrī Rīgā, Elizabetes ielā 55, viesnīcā „Reval Hotel Latvija" notika EQUAL projektu ikgadējā konference.

Ar šo konferenci Labklājības ministrija uzsāka jaunu tradīciju. Vienkopus tika aicināti EQUAL projektu īstenotāji un politikas veidotāji – tātad jaunu ideju radītāji un to potenciālie izmantotāji. Šajā pirmajā tikšanās reizē notika atskats uz pirmajiem paveiktajiem darbiem, pieredzes apmaiņa un projektu turpmākās attīstības vīzijas iezīmēšana.

Konferences dalībnieki tika aicināti ielūkoties arī netālā nākotnē – jaunajā struktūrfondu programmēšanas periodā. Tajā būtiskās EQUAL programmas vērtības – partnerība, starpvalstu sadarbība, inovācijas – būs nozīmīgi instrumenti, lai veiksmīgi sagatavotu un īstenotu Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektus. EQUAL projektu pieredze būs neatsverama nākotnes ESF projektu pieteicējiem, tādēļ jau šajā konferencē tika meklētas iespējas, kā nodot esošo projektu sadarbības un novatoriskas domāšanas pieredzi nākamajiem ESF projektu autoriem.

Konferences laikā notika 4 darba grupas:

  • „Dzimumu līdztiesība";
  • „Inovācijas";
  • „Starptautiskā sadarbība"
  • „Partneri",

kas deva iespēju pasākuma dalībniekiem ne tikai apmainīties ar pieredzi un labiem piemēriem, bet arī paskatīties uz saviem projektiem caur dzimumu līdztiesības prizmu.

Konferences norises vietā notika izstāde, kurā varēja tuvāk iepazīties ar katru EQUAL projektu – tā mērķiem un idejām, būtiskajām aktivitātēm un pirmajiem rezultātiem.

Ar konferences prezentācijām un darba kārtību var iepazīties: www.esflatvija.lv/