Ja Jūs esat kādas no sarakstā minēto valstu pilsonis, tad uzturēšanās atļaujas saņemšanai jāiesniedz šādi dokumenti:

Pirmreizējā uzturēšanās atļauja:

 • ārzemnieki, kuri atrodas Latvijā dokumentus var:
 1. iesniegt elektroniski, apstiprinot katru dokumentu ar drošu elektronisko parakstu vai
 2. atsūtīt pa pastu parastā, neierakstītā sūtījumā, pieteikuma dokumentos norādot savu elektroniskā pasta adresi un tālruņa numuru saziņai.
 • ārzemnieki, kuri uzturas ārpus Latvijas dokumentus var iesniegt Latvijas Republikas vēstniecībā ārvalstī.

Atkārtota uzturēšanās atļauja

 • ārzemnieki, kuri atrodas Latvijā dokumentus var:
 1. iesniegt elektroniski, apstiprinot katru dokumentu ar drošu elektronisko parakstu vai
 2. atsūtīt pa pastu parastā, neierakstītā sūtījumā, pieteikuma dokumentos norādot savu elektroniskā pasta adresi un tālruņa numuru saziņai.
 • ārzemnieki, kuri uzturas ārpus Latvijas dokumentus var:
 1. iesniegt elektroniski, apstiprinot katru dokumentu ar drošu elektronisko parakstu vai
 2. atsūtīt pa pastu no ārvalsts parastā, neierakstītā sūtījumā, pieteikuma dokumentos norādot savu elektroniskā pasta adresi un tālruņa numuru saziņai.
Uzturēšanās iemesls Iesniedzamie dokumenti
 • Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa vai pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņēmuša ārzemnieka radinieks līdz trešajai pakāpei taisnā līnijā vai līdz trešajai pakāpei sānu līnijā vai arī svainis līdz trešajai pakāpei
saraksts 
 •  Latvijas pilsoņa pilngadīgs bērns
saraksts
 • Latvijas pilsoņa vai Latvijas nepilsoņa vecāki
saraksts
 • Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa vai pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņēmuša ārzemnieka laulātais
saraksts 
 • Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa vai pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņēmuša ārzemnieka nepilngadīgais bērns
saraksts
komercreģistrā reģistrēts individuālais komersants saraksts
persona, kura komercreģistrā reģistrēta kā personālsabiedrības biedrs, kam ir tiesības pārstāvēt personālsabiedrību, valdes loceklis, padomes loceklis, prokūrists, administrators, likvidators vai persona, kura pilnvarota pārstāvēt komersantu (ārvalsts komersantu) darbībās, kas saistītas ar filiāli  saraksts
pakalpojumu sniedzējs  saraksts 
pašnodarbināta persona saraksts
ārvalsts komersanta pārstāvniecības pārstāvis saraksts
darba līgums vai uzņēmuma līgums saraksts
starptautisku līguma vai projekta, kurā piedalās Latvijas Republika, īstenošana vai palīdzības sniegšana Latvijas Republikas valstij saraksts
ieguldījums kapitālsabiedrības pamatkapitālā saraksts

nekustamā īpašuma īpašnieks

saraksts
finanšu investīcijas Latvijas kredītiestādē saraksts
ieguldītājs vērtspapīros saraksts
savstarpējā zinātniskā sadarbība saraksts
studijas akreditētā augstskolā  saraksts
mācības akreditētā izglītības iestādē  saraksts
studijas vai mācības akreditētā izglītības iestādē pamatojoties uz apmaiņas līgumu saraksts
stažēšanās saraksts
mācības akreditētā vispārējās izglītības iestādē saraksts
ārstēšanās saraksts
reliģiska darbība saraksts
pieņemta citas valsts pilsonība un pirms tās pieņemšanas Jūs esat bijis Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis saraksts
Jūs 1940. gada 17.jūnijā esat bijis Latvijas pilsonis saraksts
esat bezvīzu valsts pensionārs saraksts
vēlaties saņemt ES zilo karti Latvijas Republikā saraksts
persona pēc studiju vai pētniecības projekta pabeigšanas

saraksts

inovatīva produkta radīšana vai attīstīšana (darbība jaunuzņēmumā)

saraksts

ja esat ārzemnieks, kuram viens no augšupējiem radiniekiem taisnā līnijā ir latvietis vai lībietis (līvs) 

saraksts

SGD logo