Uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai iesniedzamie dokumenti ir derīgi:

  • izsaukums - sešus mēnešus pēc tā apstiprināšanas;
  • dokumenti, kas apliecina nepieciešamo iztikas nodrošinājumu un paredzamo dzīvesvietu Latvijas Republikā, - trīs mēnešus pēc to izsniegšanas;
  • izziņas, vēstules un citi dokumenti, izņemot dzimtsarakstu dokumentus, tiesas nolēmumus, arhīva izziņas un izglītības dokumentus, - sešus mēnešus pēc to izsniegšanas;
  • izziņa par rentgenoloģiskās vai fluorogrāfiskās izmeklēšanas rezultātiem - gadu pēc tās izsniegšanas.