Diplomātiskā pase ir personu apliecinošs un ceļošanas dokuments. Pases turētājs ir oficiāls Latvijas Republikas pārstāvis ārvalstīs. Diplomātisko pasi izsniedz Ārlietu ministrija.

Kas ir diplomātiskā pase? 
Diplomātiskā pase apliecina, ka tās uzrādītājs ir oficiāls Latvijas Republikas pārstāvis ārvalstīs. Diplomātisko pasu izsniegšanu un kontroli nosaka likums "Par diplomātisko pasi". Pase ir Latvijas Republikas īpašums.

Kur var saņemt diplomātisko pasi? 
Diplomātiskās pases izsniedz un to derīguma termiņu pagarina Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

diplomātiska pase_2024
diplomātiska pase_2024