Dienesta pases paraugs
Dienesta pases paraugs
Dienesta pases paraugs

Latvijas dienesta pase ir personu apliecinošs un ceļošanas dokuments, kuru izsniedz valsts vadošām amatpersonām vai personām, kuras saskaņā ar likumdošanu ir darba vai civildienesta attiecībās ar valsti, un kurām nav tiesību saņemt diplomātisko pasi. Dienesta pasi izsniedz Ārlietu ministrija.

Kas ir dienesta pase un kam to izsniedz? 
Latvijas Republikas dienesta pase ir personu apliecinošs un ceļošanas dokuments, kas norāda, ka tās uzrādītājs ir vadošā valsts amatā, diplomātiskajā vai konsulārajā dienestā un dodas uz ārvalstīm Latvijas Republikas valsts institūciju uzdevumā. Personu loku, kurām izsniedz dienesta pases, kā arī dienesta pasu izsniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

Kur var saņemt dienesta pasi? 
Dienesta pases izsniedz un apmaina Ārlietu ministrijas Konsulārais departaments trīs dienu laikā pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas.