Alternatīvā statusa ceļošanas dokumentu izsniedz personai, kurai saskaņā ar Patvēruma likumu piešķirts alternatīvais statuss, un kurai nav derīga savas pilsonības valsts izdota ceļošanas dokumenta un nav iespējams to saņemt.

Alternatīvā statusa ceļošanas dokuments ir personu apliecinošs dokuments, kas tā turētājam dod tiesības uzturēties Latvijas teritorijā, šķērsot Latvijas robežu un atgriezties tās teritorijā. Personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss, papildus jāsaņem termiņuzturēšanās atļauja.

Ceļošanas dokumentu izsniedz uz 5 gadiem.

Ceļošanas dokumentu izsniedz PMLP Rīgas 1. nodaļā pēc alternatīvā statusa piešķiršanas.

Ja ceļošanas dokuments nozaudēts vai kļuvis lietošanai nederīgs, jāgriežas PMLP Rīgas 1. nodaļā

Svarīgi! 
Pirms doties uz ārzemēm, bēgļa ceļošanas dokumenta turētājiem nepieciešams iepazīties ar apmeklējamās valsts ieceļošanas noteikumiem, kas attiecas uz šo dokumentu turētājiem.

Personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss, personu apliecinošo dokumentu pirmo reizi izsniedz  bez maksas. Par ceļošanas dokumenta un termiņuzturēšanās atļaujas atkārtotu saņemšanu jāmaksā valsts nodeva.

Ceļošanas dokuments_altermatīvais statuss_2024
Ceļošanas dokuments_altermatīvais statuss_2024