1. Man anulētas uzturēšanās tiesības, bet esmu iesniedzis pieteikumu uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai. 
  Jūs varat turpināt uzturēties Latvijā, līdz tiks pieņemts lēmums Jūsu uzturēšanās atļaujas lietā.
 2. Iesniedzu pieteikumu ES PUA pieprasīšanai, bet saņēmu informāciju, ka pārsniegts prombūtnes termiņš vai nav pietiekamu finanšu līdzekļu.
  Jūs varat iesniegt iesniegumu ar lūgumu izskatīt pastāvīgās uzturēšanās atļaujas pieteikumu saskaņā ar Imigrācijas likuma 24. panta pirmās daļas 7. punktu. Pirms iesnieguma nosūtīšanas jāveic valsts nodevas papildu maksa 30 EUR apmērā.
 3. Mana uzturēšanās atļauja zaudējusi spēku, un likumīgās uzturēšanās laiks Latvijas Republikā ir beidzies.
  Jums jāierodas jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā, lai saņemtu izbraukšanas rīkojumu un atstātu Latvijas Republikas un Eiropas Savienības teritoriju 30 dienu laikā.
 4. Esmu saņēmis atļauju uzturēties Latvijas Republikā uz diviem gadiem. Vai man jāiesniedz pieteikums jaunas atļaujas pieprasīšanai, tuvojoties divu gadu termiņa beigām?
  Šo divu gadu laikā sekmīgi jānokārto valsts valodas pārbaude un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē jāiesniedz pieteikums  Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa pieprasīšanai. Jāņem vērā tas, ka Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa pieteikums var tikt izskatīts ilgākā laikposmā, tādēļ ieteicams uzsākt valsts valodas pārbaudes kārtošanu un pieteikuma iesniegšanu pēc iespējas savlaicīgi, lai pieteikuma izskatīšanas laikā netiktu pārtraukta sociālo un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana.