1. Man anulētas uzturēšanās tiesības, bet es savlaicīgi biju iesniedzis pieteikumu Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa pieprasīšanai vai savlaicīgi biju pieteicies uz atkārtotu valsts valodas pārbaudes kārtošanu Valsts izglītības satura centrā.

Lūdzu nosūtīt e-pastu jebkurai Pārvaldes teritoriālajai nodaļai vai uz pasts@pmlp.gov.lv vai uz mn@pmlp.gov.lv . Ja tiks konstatēts, ka Jūsu uzturēšanās tiesības anulētas kļūdaini, Jums tās tiks atjaunotas un Jums būs jāsaņem jauna uzturēšanās atļaujas karte (bez valsts nodevas samaksas).

2. Man anulētas uzturēšanās tiesības, bet esmu iesniedzis pieteikumu termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanai. 

Jūs varat turpināt uzturēties Latvijā, līdz tiks pieņemts lēmums Jūsu termiņuzturēšanās atļaujas lietā.

3. Man anulētas uzturēšanās tiesības. Neiesniedzu pieteikumu ES PUA pieprasīšanai, jo pārsniegts prombūtnes termiņš vai nav pietiekamu finanšu līdzekļu.

Jūs varat iesniegt pieteikumu pastāvīgās uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai saskaņā ar Imigrācijas likuma 24. panta pirmās daļas 7. punktu un turpināt uzturēties Latvijā, līdz lēmuma pieņemšanai. 

4. Iesniedzu pieteikumu ES PUA pieprasīšanai, bet saņēmu informāciju, ka pārsniegts prombūtnes termiņš vai nav pietiekamu finanšu līdzekļu.

Jūs varat iesniegt iesniegumu ar lūgumu izskatīt pastāvīgās uzturēšanās atļaujas pieteikumu saskaņā ar Imigrācijas likuma 24. panta pirmās daļas 7. punktu. Pirms iesnieguma nosūtīšanas jāveic valsts nodevas papildu maksa 30 EUR apmērā.

5. Man anulētas uzturēšanās tiesības, jo es neiesniedzu pieteikumu ES PUA pieprasīšanai. Esmu nokārtojis naturalizācijas pārbaudi un gaidu uzņemšanu Latvijas pilsonībā.

Jums nekavējoties jāiesniedz pieteikums pastāvīgās uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai saskaņā ar Imigrācijas likuma 24. panta pirmās daļas 7. punktu vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa pieprasīšanai, bet jāņem vērā tas, ka nokārtota naturalizācijas pārbaude apliecina valsts valodas zināšanas, ja pieprasīsiet pastāvīgās uzturēšanās atļauju saskaņā ar Imigrācijas likuma 24. panta pirmās daļas 7. punktu. Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa pieprasīšanas gadījumā, ja neesat sasniedzis 75 gadu vecumu vai saņēmis rehabilitologa vai psihiatra atbrīvojumu no valsts valodas pārbaudes kārtošanas, Jums pirms pieteikuma iesniegšanas jānokārto valsts valodas pārbaude Valsts izglītības satura centrā.

6. Vēlos pieprasīt atļauju uzturēties uz diviem gadiem, bet neesmu kārtojis atkārtoto valodas pārbaudi, uz ko esmu pieteicies līdz 1. septembrim.

Ja valodas pārbaude nav nokārtota un līdz 1. septembrim ir iesniegts pieteikums atkārtotai pārbaudei, tad jādodas uz atkārtoto pārbaudi. Ja pārbaude tiks nokārtota, tad Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē līdz 2023.gada 31.decembrim jābūt saņemtam pieteikumam Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa pieprasīšanai. Ja arī atkārtoto pārbaudi nokārtot neizdosies, tad var iesniegt pieteikumu atļaujas uzturēties uz diviem gadiem pieprasīšanai.

SVARĪGI!!! Atkārtotajā valsts valodas pārbaudē jāpiedalās visās četrās pārbaudes daļās. Pretējā gadījumā lēmums par pārbaudes rezultātu netiks izsniegts, un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei nebūs pamata pieņemt pozitīvu lēmumu par atļaujas uzturēties Latvijas Republikā piešķiršanu.

7. Esmu nesekmīgi divas reizes kārtojis valsts valodas pārbaudi.

Var pieteikties atļaujas uzturēties Latvijas Republikā pieprasīšanai. Atļauja pozitīva lēmuma gadījumā tiks piešķirta uz diviem gadiem, kuru laikā jāapgūst valsts valoda.

8. Neesmu kārtojis valsts valodas pārbaudi attaisnojošu iemeslu dēļ. 

Var pieteikties atļaujas uzturēties Latvijas Republikā pieprasīšanai, pievienojot dokumentus, kas attaisno valodas pārbaudes nekārtošanu. Atļauja pozitīva lēmuma gadījumā tiks piešķirta uz diviem gadiem, kuru laikā jāapgūst valsts valoda.