Otrā pasaules kara dalībnieka statusa iegūšana, apliecības un piemiņas krūšu nozīmes saņemšana

 2018.gada 1.februārī stājas spēkā likums “Par Otrā pasaules kara dalībnieka statusu”.Saskaņā ar minēto likumu Otrā pasaules kara dalībnieka statuss tiek piešķirts Latvijas pilsonim,kurš atbilst šādiem nosacījumiem:

1) bija Latvijas pilsonis 1940.gada 17.jūnijā

 vai

 bija legāli iebraucis Latvijā un bija Latvijas pastāvīgais iedzīvotājs 1940.gada 17.jūnijā

 vai

varēja pretendēt uz Latvijas pilsonību 1940.gada 17.jūnijā;

2) laika posmā no 1940.gada 17.jūnija līdz 1945.gada 2.septembrim citu valstu regulāro militāro vienību sastāvā piedalījās bruņotā cīņā pret PSRS, nacistiskās Vācijas vai tās sabiedroto militārajiem formējumiem.

Likuma “Par Otrā pasaules kara dalībnieka statusu” 3.pantā noteikti ierobežojumi Otrā pasaules kara dalībnieka statusa iegūšanai.

Nepieciešamie dokumenti statusa iegūšanai:

2) personu apliecinošs dokuments (pase, personas apliecība);

3) Latvijas Nacionālā arhīva, citu valstu arhīva vai valsts iestāžu dokuments par atbilstību Otrā pasaules kara dalībnieka statusam (ja tāds ir).

Vienlaikus ar iesniegumu par Otrā pasaules kara dalībnieka statusa piešķiršanu persona var iesniegt arī iesniegumu Otrā pasaules kara dalībnieka un piemiņas krūšu nozīmes apliecības saņemšanai.

Nepieciešamie dokumenti apliecības noformēšanai:

1) iesniegums:

2) personu apliecinošs dokuments (pase, personas apliecība);

3)1 fotogrāfija (35 x 45 mm).

Kur var iesniegt dokumentus?

Dokumentus šobrīd Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē iespējams iesniegt tikai attālināti: 

  1. nosūtot pa pastu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei uz adresi: Čiekurkalna 1.līnija 1, k-3, Rīga, LV-1026.
  2. ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e pastu pskn@pmlp.gov.lv, pievienojot personu apliecinoša dokumenta kopiju.

Lēmums par statusa piešķiršanu vai atteikumu piešķirt statusu tiek pieņemts četru mēnešu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.

Kur iegūt papildu informāciju?

Jautājumu un neskaidrību gadījumā informāciju var iegūt rakstot uz e-pastu: pskn@pmlp.gov.lv vai arī darba dienās zvanot pa tālruni +371 67209400.

Politiski represētās personas apliecības noformēšana

Ņemot vērā vispārējo situāciju Covid -19 dēļ, aicinām iesniegumu par politiski represētās personas apliecības noformēšanu, pievienojot tam 1 fotogrāfiju (35 x 45 mm), ne vecāku par trim mēnešiem nosūtīt pa pastu tuvākajai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajai nodaļai. Minēto iesniegumu var iesniegt arī elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, e-pastā jebkurai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajai nodaļai (teritoriālo nodaļu saraksts pieejams interneta vietnē.

Ja personai nav piešķirts politiski represētās personas statuss, lai saņemtu apliecību, vispirms jāiesniedz iesniegums par politiski represētās personas statusa iegūšanu un viens no likuma “Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” 3.panta otrajā daļā vai 5.panta otrajā daļā minētajiem dokumentiem, kas apliecina represijas faktu.

Kur iegūt papildu informāciju?

Jautājumu un neskaidrību gadījumā informāciju var iegūt rakstot uz e-pastu: pskn@pmlp.gov.lv vai arī darba dienās zvanot pa tālruni +371 67209400.

Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecības noformēšana

Personām, kuras vēlas saņemt nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecību, nepieciešams ar iesniegumu vērsties savā pašvaldībā

Sākot ar 2009.gada 24.oktobri, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem izgatavo jauna parauga apliecības, kuras uzrādot, personas var saņemt likumā noteiktos atvieglojumus medicīnas iestādēs, valsts un pašvaldību iestādēs vai sabiedriskajā transportā.

Jaunās apliecības ir ID-2 izmēra (105x74mm) laminētas kartītes, kurās iekļauta šāda informācija no Iedzīvotāju reģistra:

  • apliecības turētāja vārds (vārdi) un uzvārds;
  • apliecības turētāja personas kods;
  • apliecības turētāja fotoattēls;
  • apliecības numurs un izsniegšanas datums;
  • izgatavotājiestāde;
  • statusa piešķiršanas iestāde un lēmuma numurs. 

foto  foto

Ja personai nav piešķirts politiski represētās personas statuss, lai saņemtu apliecību, vispirms jāiesniedz iesniegums par politiski represētās personas statusa iegūšanu un viens no likuma “Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” 3.panta otrajā daļā vai 5.panta otrajā daļā minētajiem dokumentiem, kas apliecina represijas faktu.