No abām pārbaudēm atbrīvo personu:

 • ar I grupas invaliditāti;
 • ar II grupas invaliditāti, kas noteikta progresējošas psihiskas slimības dēļ;
 • ar II un III grupas invaliditāti, kas noteikta kurlmēmuma vai abpusēja kurluma dēļ;
 • kuras ieguvušas pamatizglītību latviešu valodā, apgūstot tajā vairāk nekā pusi no pamatizglītības programmas;
 • bērnu invalīdu.

No latviešu valodas prasmes pārbaudes atbrīvo personu:

kura ne agrāk kā pirms pieciem gadiem, ir apliecinājusi latviešu valodas prasmi:

 • centralizētajā eksāmenā latviešu valodā akreditētā izglītības programmā 9.klasei, iegūstot kopvērtējumu, kas nav mazāks par 50% un akreditētā izglītības programmā 12.klasei, iegūstot novērtējumu, kas nav mazāks par 20%;
 • iegūstot augstāko izglītību latviešu mācību valodā;

No latviešu valodas prasmes pārbaudes rakstu daļas atbrīvo personas:

 • no 65 gadu vecuma;
 • ar II un III grupas invaliditāti, kuriem nav darba rokas;
 • ar II un III grupas redzes invaliditāti.

No latviešu valodas prasmes pārbaudes mutiskās daļas atbrīvo personas:

 • ar II un III grupas dzirdes invaliditāti;
 • ar II un III grupas runas invaliditāti

No latviešu valodas prasmes pārbaudes klausīšanas daļas atbrīvo personas:

 • ar II un III grupas dzirdes invaliditāti.

No Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta, Latvijas vēstures un kultūras pamatu zināšanu pārbaudes atbrīvo personu:

 • ar II un III grupas redzes invaliditāti.

II un III grupas invalīdi ar augstāk neminētajām saslimšanām uz iesnieguma un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinuma pamata var saņemt atvieglojumus ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšnieka pilnvarotas personas atzinumu.