Vīzas KF pilsoņiem

2007.gada 1.jūnijā spēkā stājas Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Krievijas Federāciju par vīzu atvieglinātu izsniegšanu Eiropas Savienības un Krievijas Federācijas pilsoņiem, kas paredz vienkāršotu īstermiņa ieceļošanas vīzu izsniegšanas kārtību Eiropas Savienības un Krievijas Federācijas pilsoņiem.

Nolīgums nereglamentē jautājumus, kas attiecas uz:

 • atteikumu piešķirt vīzu;
 • ceļošanas dokumentu atzīšanu;
 • pierādījumiem par pietiekamiem iztikas līdzekļiem;
 • ieceļošanas aizliegumu;
 • izraidīšanas pasākumiem.

Saskaņā ar Nolīgumu KF pilsoņi, kas ir derīgu diplomātisko pasu turētāji, var bez vīzas ieceļot Latvijas teritorijā, izceļot no tās vai šķērsot to tranzītā. Minētie pilsoņi var uzturēties valstī ne ilgāk kā 90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā.

Nolīgums nosaka šādus būtiskākos atvieglojumus:

 • 11 kategoriju personām noteikta vīzas izsniegšana saskaņā ar vienkāršotu kārtību (bez PMLP apstiprināta ielūguma);
 • 8 kategoriju personām var tikt izsniegtas daudzkārtējās ieceļošanas vīzas (ar derīguma termiņu līdz 1, 2 un 5 gadiem), ja iepriekšējos divos gados tie ir izmantojuši uz vienu gadu izsniegto daudzkārtējo ieceļošanas vīzu saskaņā ar tiesību aktiem par ieceļošanu un uzturēšanos apmeklētās valsts teritorijā un ja joprojām ir pamats daudzkārtējās ieceļošanas vīzas pieprasīšanai;
 • maksa par vīzas pieteikuma izskatīšanu – 35 EUR vai 70 EUR;
 • vairāku kategoriju personas ir atbrīvotas no maksas par vīzas pieteikuma izskatīšanu 35 EUR vai 75 EURapmērā;
 • uzturēšanās termiņa pagarināšana ārkārtas apstākļos;
 • Lēmumu par vīzas pieprasījumu pieņem 10 kalendārajās dienās no dienas, kad saņemts pilnībā aizpildīts vīzas pieprasījums (anketa) un visi vīzas izsniegšanai nepieciešamie dokumenti.

Atsevišķos gadījumos termiņu lēmuma pieņemšanai par vīzas pieprasījumu var pagarināt līdz 30 dienām, jo īpaši, ja vajadzīga papildu pārbaude.

Steidzamos gadījumos termiņu lēmuma pieņemšanai par vīzas pieprasījumu var samazināt līdz 3 dienām vai mazāk.

Sīkāka informācija par ieceļošanai nepieciešamajiem dokumentiem atkarībā no personas ieceļošanas mērķa ir pieejama attiecīgi Latvijas un Krievijas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās.