Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums sitemapLapas karte Teksta versija

NEPILSOŅA PASE

Informācijai: Ceļošanai uz Šengenas zonas valstīm Latvijas nepilsoņu pases, kas izdotas laikposmā no 1997.gada 10.aprīļa līdz 2007.gada 19.novembrim ar derīguma termiņu 50 gadu, nebūs derīgas ceļošanai no 2017.gada 20.novembra.


 


Kam izsniedz nepilsoņa pasi? 

Saskaņā ar Personu apliecinošu dokumentu likumu no 15 gadu vecuma sasniegšanas personas rīcībā ir jābūt vismaz vienam derīgam personu apliecinošam dokumentam – pasei, personas apliecībai (eID) vai abiem šiem dokumentiem.

Persona pati dokumentus pases izsniegšanai iesniedz no 15 gadu vecuma. Līdz 15 gadu vecumam dokumentus bērna ceļošanas dokumenta izsniegšanai, uzrādot savu pasi, iesniedz viens no bērna vecākiem, bērnam klātesot.

 

Uz cik ilgu laiku nepilsoņa pase tiek izsniegta?

Vecums Pasi izsniedz uz
līdz 5 gadi 2 gadiem vai uz ceļojuma laiku
5 līdz 20 gadi 5 gadiem
sākot no 20 gadiem 10 gadiem

Kur var saņemt pasi? 
Dokumentus pases izsniegšanai iesniedz un pasi saņem PMLP teritoriālajā nodaļā neatkarīgi no deklarētās dzīves vietas. 

Tālrunis uzziņām - 67219244.

Persona, kura dzīvo vai ilgstoši uzturas ārvalstī, pases saņemšanai var vērsties Latvijas Republikas konsulārajā vai diplomātiskajā pārstāvniecībā.

 

Pieteikties nepilsoņa pases izsniegšanai uz konkrētu apmeklējuma laiku (nestāvot rindā) ir iespējams:

 

-         piezvanot pa tālruni vai rakstot e-pastu Jūsu izvēlētajai teritoriālajai nodaļai. Kontaktinformācija pieejama šeit!

 

-         izmantojot E-pakalpojumu  "Pieteikšanās personu apliecinošu dokumentu izsniegšanai"

Svarīgi:

Pases saņemšanai nepieciešamais laiks 
Pasi izsniedz 10 darba dienu laikā vai paātrinātā kārtībā 2 darbdienu laikā pēc personas vēlēšanās (neieskaitot dokumentu iesniegšanas dienu).

Ko darīt, ja pase zudusi? 
Ja pase ir nozaudēta, nozagta vai nolaupīta, nekavējoties par šo faktu jāinformē pases izdevējiestāde (PMLP), Valsts policija, vai Valsts robežsardze, vai, atrodoties ārvalstī, Latvijas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecība un 30 dienu laikā no fakta konstatācijas personai jāiesniedz dokumenti jaunas pases izsniegšanai. Ja par pases zudumu persona ir ziņojusi rakstiski, tad pases atrašanas gadījumā tā nav derīga lietošanai un ir jāizņem jauna pase.

Par personas vārda un uzvārda rakstību pasē 
Pasē personas vārdu un uzvārdu (personvārdu) ieraksta atbilstoši normatīvajos aktos (Valsts valodas likums, Ministru kabineta 2004.gada 2.marta noteikumi Nr.114 „Noteikumi par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī to identifikāciju”) noteiktajām prasībām par vārda un uzvārda rakstību latviešu valodā. Ja personvārda rakstība pasē atšķiras no tā rakstības personas dokumentā, kur tas ir citā valodā, vai atšķiras no personvārda vai personas dzimtas uzvārda vēsturiskās formas, pases 3. lappusē ieraksta personas dzimtas uzvārda vēsturisko formu vai personvārda citas valodas oriģinālformu latīņalfabētiskajā transliterācijā, ja persona vai nepilngadīgas personas vecāki vēlas un var to apliecināt dokumentāri. 

Valsts nodeva par pases izsniegšanu

Kādos gadījumos pase ir jāmaina?

Ceļošanai nederīgās pases

Ko darīt, ja, atrodoties ārzemēs, rodas problēmas ar pasi?

Pasu lietošanas ierobežojumi

Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes par pasēm

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

sarunas var tikt ierakstītas
Tālruņi iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās

facilities