Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums sitemapLapas karte Teksta versija

BEZVALSTNIEKA CEĻOŠANAS DOKUMENTS

Kam tiek izsniegts bezvalstnieka ceļošanas dokuments? 

Bezvalstnieka ceļošanas dokuments ir obligāts personu apliecinošs dokuments bezvalstniekam, kuram Latvijā piešķirts bezvalstnieka statuss.

Uz cik ilgu laiku tiek izsniegts ceļošanas dokuments? 
Bezvalstnieku ceļošanas dokumentu izsniedz ar derīguma termiņu divi gadi. 

Kur var saņemt ceļošanas dokumentu? 
Dokumentus bezvalstnieku ceļošanas dokumenta izsniegšanai iesniedz un dokumentu saņem PMLP teritoriālajā nodaļā 

Persona, kura dzīvo vai ilgstoši uzturas ārvalstī, ceļošanas dokumenta saņemšanai var vērsties Latvijas Republikas konsulārajā vai diplomātiskajā pārstāvniecībā.

Dokumenti, kas jāiesniedz, lai saņemtu ceļošanas dokumentu

Kādos gadījumos ceļošanas dokuments ir jāmaina?

Ko darīt ja ceļošanas dokuments zudis? 
Ja ceļošanas dokuments ir nozaudēts, nozagts vai nolaupīts, iespējami ātri par šo faktu jāinformē ceļošanas dokumenta izdevējiestāde (PMLP), Valsts policija vai Valsts robežsardze, vai, atrodoties ārvalstīs, Latvijas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecība, un 30 dienu laikā no fakta konstatācijas personai jāiesniedz dokumenti jauna ceļošanas dokumenta izsniegšanai. Ja par ceļošanas dokumenta zudumu persona ir ziņojusi, tad ceļošanas dokumenta atrašanas gadījumā tās turpmāka lietošana ir nelikumīga un ir jāizņem jauns ceļošanas dokuments.

Par personas vārda un uzvārda rakstību ceļošanas dokumentā 
Ceļošanas dokumentā personas vārdu vai uzvārdu (personvārdu) ieraksta atbilstoši  personvārda ierakstam Iedzīvotāju reģistrā.  Ja personvārda rakstība ceļošanas dokumentā atšķiras no tā rakstības citas valodas oriģinālformā, vai atšķiras no personvārda vai personas dzimtas uzvārda vēsturiskās formas vai citas valodas oriģinālformas, ceļošanas dokumenta 4. lappusē ieraksta personas dzimtas uzvārda vēsturisko formu vai personvārda citas valodas oriģinālformu latīņalfabētiskajā transliterācijā, ja persona vai nepilngadīgas personas vecāki vēlas un var to apliecināt dokumentāri. 

Valsts nodeva par ceļošanas dokumenta izsniegšanu

Ko darīt, ja, atrodoties ārzemēs, rodas problēmas ar ceļošanas dokumentu?

Ceļošanas dokumenta lietošanas ierobežojumi


INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

sarunas var tikt ierakstītas
Tālruņi iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās

facilities