Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums sitemapLapas karte Teksta versija

BĒGĻA CEĻOŠANAS DOKUMENTS

Kas ir bēgļa ceļošanas dokuments? 
Bēgļa ceļošanas dokuments ir personu apliecinošs dokuments, kas tā turētājam dod tiesības uzturēties Latvijas teritorijā, šķērsot Latvijas robežu un atgriezties tās teritorijā. 
Bēglim jāsaānem Pastāvīgās uzturēšanās atļauja, kas reizi 5 gados ir jāpārreģistrē.

Uz cik ilgu laiku izsniedz bēgļa ceļošanas dokumentu? 
Bēgļa ceļošanas dokumentu izsniedz uz 5 gadiem.

Kā un kur var saņemt bēgļa ceļošanas dokumentu? 
Bēgļa ceļošanas dokumentu izsniedz PMLP pēc bēgļa statusa piešķiršanas 

Ko darīt ceļošanas dokumenta nozaudēšanas gadījumā? 
Ja bēgļa ceļošanas dokuments nozaudēts vai kļuvis lietošanai nederīgs, jāgriežas PMLP.

Kāda ir valsts nodeva par ceļošanas dokumenta izsniegšanu? 
Bēglim personas apliecinošs dokuments pirmo reizi bez maksas. Par bēgļa ceļošanas dokumenta un uzturēšanās atļaujas atkārtotu izsniegšanu valsts nodeva jāmaksā Ministru Kabineta noteiktajā apjomā. Bēgļiem izsniedzamas bezmaksas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas.

Svarīgi! 
Pirms doties uz ārzemēm, bēgļa ceļošanas dokumenta turētājiem nepieciešams iepazīties ar apmeklējamās valsts ieceļošanas noteikumiem, kas attiecas uz šo dokumentu turētājiem.

Atbilstoši Padomes regulai (EK) Nr. 1932/2006 no prasības saņemt vīzu, lai ieceļotu kādā no ES dalībvalstīm, izņemot Lielbritāniju un Īriju, bet ieskaitot Norvēģiju un Islandi ir atbrīvoti bēgļi, kas pastāvīgi dzīvo kādā dalībvalstī un, kas ir šīs dalībvalsts izdota ceļošanas dokumenta turētājs. 

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

sarunas var tikt ierakstītas
Tālruņi iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās

facilities