Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums YouTube sitemapLapas karte Teksta versija

KAS UN KUR VAR SAŅEMT ZIŅAS

Kur var saņemt ziņas no Reģistra:

Kas var saņemt ziņas no Reģistra:

  • persona var saņemt Reģistra informāciju par sevi vai personu, kurai tā ir likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis;
  • fiziskas un juridiskas personas var saņemt Reģistra informāciju par citu personu uz motivēta iesnieguma pamata. Par atteikumu izsniegt reģistrā iekļautās ziņas Pārvalde sniedz ziņu pieprasītājam rakstisku motivētu atbildi;
  • nekustamā īpašuma īpašnieks var saņemt Iedzīvotāju reģistrā iekļautās ziņas par personām, kuras deklarējušas un reģistrējušas dzīvesvietu viņa īpašumā;
  • valsts varas un pārvaldes iestādēm, pašvaldībām un to iestādēm, organizācijām un uzņēmējsabiedrībām, kurām deleģētas valsts pārvaldes funkcijas, kā arī tiesām un prokuratūrai ir tiesības saņemt no Reģistra ziņas atbilstoši minēto iestāžu kompetencei;
  • ārvalstu valdībām, kā arī starptautiskajām valdību organizācijām un nevalstiskajām organizācijām Pārvalde Reģistrā iekļauto informāciju sniedz saskaņā ar Latvijas Republikas noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem vai īpašos gadījumos, kad šādi līgumi nav noslēgti - ārlietu ministra un iekšlietu ministra savstarpēji saskaņotā kārtībā;
  • iestādēm, komersantiem un organizācijām, kā arī fiziskajām personām, pamatojoties uzrakstisku pieprasījumu vai rakstisku vienošanos, ir tiesības saņemt no Iedzīvotāju reģistra statistiskas ziņas. Pārvalde var sniegt arī citas vispārīga rakstura ziņas, kas neļauj identificēt konkrētu personu.

INFORMĀCIJA

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

P, O, T, C  plkst. 8:30 - plkst. 16:00
Piektdien plkst. 9:00 - plkst. 15:00
Sarunas var tikt ierakstītas!

Kontakti iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās

facilities