Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums YouTube sitemapLapas karte Teksta versija

MAKSA PAR PIETEIKUMA IZSKATĪŠANU

MAKSA PAR VĪZAS PIETEIKUMA IZSKATĪŠANU KRIEVIJAS FEDERĀCIJAS PILSOŅIEM

Maksa par visu veidu un kategoriju vīzu pieteikumu izskatīšanu ir 35 €.

Ja vīzas pieprasītājs vīzas pieprasījumu un pamatojuma dokumentus iesniedz 3 dienas vai mazāk pirms paredzētās ieceļošanas dienas, par vīzas pieteikuma izskatīšanu iekasē 70 €.

!!! Nosacījumi par maksu 35 € (visu veidu un kategoriju vīzas) un 70 € (maksa par steidzamību) apmērā attiecas uz visiem KF pilsoņiem.

!!! Šādu kategoriju personas ir atbrīvotas no maksas 35 € apmērā par vīzu pieteikumu izskatīšanu:

a) Krievijas Federācijas pilsoņu, kas likumīgi uzturas Latvijas teritorijā, tuvi radinieki – laulātie, bērni (tostarp, adoptēti), vecāki (tostarp, aizbildņi), vecvecāki un mazbērni;
b) oficiālu delegāciju dalībnieki, kuri pēc oficiāla ielūguma, kas adresēts Krievijas Federācijai, piedalīsies sanāksmēs, apspriedēs, sarunās vai apmaiņas programmās, kā arī pasākumos, ko starpvaldību organizācijas rīko Latvijas teritorijā;
c) valstu un reģionālo valdību un parlamentu locekļi, konstitucionālo un augstāko tiesu locekļi, ja tie ar šo nolīgumu jau nav atbrīvoti no vīzas prasības;
d) skolnieki, studenti, pēcdiploma studenti un pavadošie pedagogi, kas ceļo ar mērķi mācīties vai izglītoties;
e) invalīdi un, ja vajadzīgs, viņus pavadošās personas;
f) personas, kas iesniegušas dokumentus, kas pierāda viņu vajadzību ceļot humanitāru apsvērumu dēļ, tostarp, lai saņemtu neatliekamu ārstniecisko palīdzību, un persona, kas pavada šādu personu, vai arī lai piedalītos tuva radinieka bēres vai apmeklētu smagi slimu tuvu radinieku;
g) starptautisku jaunatnes sporta pasākumu dalībnieki un personas, kas tos pavada;
h) personas, kas piedalās zinātnes, kultūras un mākslas pasākumos, tostarp universitātēs un citās apmaiņas programmās;
i) sadraudzības pilsētu organizēto oficiālo apmaiņas programmu dalībnieki;
j) bērni vecumā līdz 16 gadiem.

!!! Nodevu 70 € apmērā maksā visas personas – arī tās, kas atbrīvotas no maksas 35 € apmērā.

!!! Prasība par 70 € neattiecas uz:
oficiālu delegāciju dalībniekiem, kuri pēc oficiāla ielūguma, kas adresēts Krievijas Federācijai, piedalīsies sanāksmēs, apspriedēs, sarunās vai apmaiņas programmās, kā arī pasākumos, ko starpvaldību organizācijas rīko Latvijas teritorijā;
invalīdiem un, ja vajadzīgs, viņus pavadošajām personām;
personām, kas iesniegušas dokumentus, kas pierāda viņu vajadzību ceļot humanitāru apsvērumu dēļ, tostarp, lai saņemtu neatliekamu ārstniecisko palīdzību, un persona, kas pavada šādu personu, vai arī lai piedalītos tuva radinieka bēres vai apmeklētu smagi slimu tuvu radinieku;
steidzamiem gadījumiem, kad termiņu lēmuma pieņemšanai par vīzas pieprasījumu var samazināt līdz 3 dienām vai mazāk (Nolīguma 7.panta 3.punktā paredzētie gadījumi).

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

sarunas var tikt ierakstītas
Tālruņi iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās

facilities