Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums YouTube sitemapLapas karte Teksta versija

REKVIZĪTI

Norēķināties par PMLP pakalpojumiem var:

  • ar maksājumu kartēm (VISA, VISA Electron, Maestro, Master) jebkurā teritoriālajā nodaļā;

Norēķinos ar maksājumu kartēm komisijas maksu sedz Valsts kase no valsts budžeta līdzekļiem.

  • izmantojot kredītiestāžu pakalpojumus ar pārskaitījumu.

Valsts nodevu konti Valsts kasē:

  • LV70TREL1060140918100 - nodeva par pasu izsniegšanu;
  • LV86TREL1060140918200 - nodeva par personas apliecību izsniegšanu;
  • LV05TREL1060140918300 - nodeva par informācijas sniegšanu no Iedzīvotāju reģistra;
  • LV37TREL1060140918500 - nodeva par vīzas vai uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem;
  • LV19TREL1060140919600 - nodeva par naturalizācijas iesnieguma iesniegšanu;
  • LV35TREL1060140919700 - nodeva par atteikšanās no Latvijas pilsonības un pilsonības atjaunošanas dokumentēšanu;
  • LV53TREL1060140918600 - nodeva par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju;
  • LV14TREL1060141019600 - naudas sodi, ko uzliek Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

Maksājuma uzdevumā jānorāda:

Saņēmējs: Valsts kase
reģistrācijas nr. 90000050138,
konta nr. LVxxTRELxxxxxxxxxxxxx (attiecīgais nodevas konts)
Saņēmēja iestāde: Valsts kase, kods TRELLV22

Maksas pakalpojumu konts:

Saņēmējs: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Reģ. nr. 90000054163
Konta nr. LV74TREL2140093025000
Saņēmēja iestāde: Valsts kase, kods TRELLV22

Ja pakalpojuma apmaksu veicat ar pārskaitījumu kredītiestādē vai internetbankā, lūdzam ņemt vērā, ka maksājuma apstrāde var ilgt vairākas dienas. Ja maksājums vēl nebūs ienācis Valsts kasē, PMLP nav tiesību sniegt pieprasīto pakalpojumu! 

Saskaņā ar izmaiņām normatīvajos aktos interneta banku izdrukas, banku apstiprinātie maksājuma uzdevumi u.c. maksājumu apliecinoši dokumenti netiek uzskatīti par apliecinājumu, ka pakalpojums ir apmaksāts. Vienīgais pakalpojuma apmaksas apliecinājums ir informācija budžeta elektroniskajā norēķinu sistēmā "eKase".

Piesakot pakalpojumus paātrinātā kārtībā (izziņu sagatavošana, pasu un eID paātrināta noformēšana u.c.), iesakām pakalpojuma apmaksu veikt PMLP nodaļā ar bankas norēķinu karti. 

Lai pārliecinātos, vai maksājums ir ieskaitīts Valsts kasē, iesakām izmantot e-pakalpojumu "Budžetā veiktā maksājuma pārbaude"

 


.              

INFORMĀCIJA

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

P, O, T, C  plkst. 8:30 - plkst. 16:00
Piektdien plkst. 9:00 - plkst. 15:00
Sarunas var tikt ierakstītas!

Kontakti iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās

facilities