Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

Smiltenes novada VPVKAC

Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729
 • Pirmdiena8.00 - 18.00
 • Otrdiena8.00 - 17.00
 • Trešdiena8.00 - 17.00
 • Ceturtdiena8.00 - 17.00
 • Piektdiena8.00 - 16.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Pakalpojuma saņemšana

Smiltenes novada VPVKAC

Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729
 • Pirmdiena8.00 - 18.00
 • Otrdiena8.00 - 17.00
 • Trešdiena8.00 - 17.00
 • Ceturtdiena8.00 - 17.00
 • Piektdiena8.00 - 16.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Pakalpojums nodrošina iespēju personai, kura ir Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis un personai, kura Latvijā saņēmusi reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību, paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei savu, sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietas adresi ārvalstīs.
Tehnisku iemeslu dēļ pašreiz e-pakalpojumā nav iespējams norādīt papildu adresi.
Ja vēlies norādīt arī papildu adresi - Latvijā vai ārvalstī (vienu papildu adresi), rakstveida iesniegumu iesniedz: Latvijas Republikas pārstāvniecībā ārvalstī, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē vai pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai uzsāktu pakalpojumu, nospiediet uz saites kolonnā „E-pakalpojums”

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
  Pēc dzīvesvietas ārvalstī reģistrēšanas, izmantojot e-pakalpojumu "Mani dati Iedzīvotāju reģistrā", var pārliecināties vai adreses ārvalstī reģistrēšana Iedzīvotāju reģistrā ir bijusi veiksmīga un norādītā informācija ir pareiza.

Saņemt pakalpojumu