Nosūtot dokumentus pa pastu, dokumentu kopijām jābūt apliecinātām. Dokumentu var apliecināt persona, kuras rīcībā ir dokumeta oriģināls.

Persona, apliecinot dokumenta kopiju, lapas augšējā labajā stūrī uzraksta KOPIJA, dokumenta beigās uzreiz aiz apliecināmā dokumenta pēdējā rekvizīta izvieto apliecinājuma uzrakstu: Kopija pareiza; personiskais paraksts un tā atšifrējums; personas kods; apliecinājuma datums.

Zemāk skatīt paraugu:

1