Latvijas pilsoņa pases attēls uz gaiša fona , un uzraksts"Latvijā būs jaunasp ases. Lasi vieglajā valodā".

No 12. februāra Latvijā būs jaunās pases

6. februārī valdība apstiprināja jaunā parauga pases.* Jaunās pases sāks izsniegt no šī gada 12. februāra. Citādāk izskatīsies:

 • Latvijas pilsoņu pases
 • Latvijas nepilsoņu pases
 • Bezvalstnieku un bēgļu ceļošanas dokumenti.

Mainīta arī samaksa par pasēm. No 12. februāra pase maksās 34 eiro.**

Ja pasi grib saņemt ātrāk, par to jāmaksā dārgāk. Līdz šim par ātrāku pases saņemšanu bija jāmaksā 55 eiro. No 12. februāra par ātrāku pases saņemšanu būs jāmaksā 60 eiro.

Dažām cilvēku grupām pase būs par zemākām cenām. Šie cilvēki pasi 10 darba dienu laikā varēs saņemt par 15 eiro. Lai pasi saņemtu jau pēc 2 darba dienām, šiem cilvēkiem būs jāmaksā 30 eiro.

Šajā cilvēku grupā ietilps:

 • cilvēki, kuriem vēl nav 20 gadu;
 • cilvēki pensionēšanās vecumā;
 • pensionāri;
 • cilvēki ar 1. vai 2. grupas invaliditāti.

Pasi bez maksas varēs saņemt šādi cilvēki:

 • bērni audžuģimenēs vai bērnunamos;
 • cilvēki, kuri atrodas ilgstošas sociālās aprūpes iestādē. Valsts vai pašvaldība viņiem vismaz daļēji apmaksā uzturēšanos iestādē;
 • cilvēki cietumā;
 • cilvēki, kuriem noteikta piespiedu ārstēšanās slimnīcā;
 • cilvēki, kuriem uz noteiktu laiku aizliegts izceļot no Latvijas;
 • bēgļi vai cilvēki ar alternatīvo statusu;
 • cilvēki, kuriem piešķirta pagaidu aizsardzība Latvijā.

Tagadējā noformējuma pases sāka izsniegt 2015. gadā. Kopš tā laika ir jaunas drošības prasības pret pasu viltošanu. Tāpēc vajadzēja sagatavot jaunus pasu paraugus.

Jaunās pases ir grūtāk viltot. Jaunās pases atbilst Eiropas Padomes prasībām par drošību pret viltojumiem. Latvijas pases arī pasaules līmenī ir atzītas par ļoti drošām pret viltojumiem.

Jaunajās pasēs būs vairāk lappušu. Iepriekš pasē bija 34 lappuses, bet jaunajās pasēs būs 42 lappuses. Līdz ar to būs vairāk vietas vīzu atzīmēm un informācijai par bērniem.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde pētīja, cik par pasi jāmaksā citās Eiropas Savienības valstīs. Atbildi sniedza Igaunija, Lietuva un Zviedrija. Zviedrijā standarta cena par pasi ir 34 eiro. Tas ir tikpat, cik Latvijā būs par jaunajām pasēm no 12. februāra. Igaunijā un Lietuvā par pasi jāmaksā vairāk. Igaunijā par pasi jāmaksā 45 eiro, bet Lietuvā jāmaksā 50 eiro.

2023. gada beigās daudzi cilvēki bija neapmierināti par pasu sadārdzināšanos. Bija paredzēts, ka turpmāk pase Latvijā maksās 60 eiro. Šāds sadārdzinājums bija tāpēc, ka pati pasu izgatavošana ir kļuvusi dārgāka. Lielākas izmaksas ir tāpēc, ka:

 • ir nepieciešamas jaunas tehnoloģijas;
 • jāievēro jaunas drošības prasības;
 • citi izdevumi, lai izgatavotu jaunās pases.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde kopā ar valdību atrada risinājumu, kā samazināt pasu sadārdzināšanos. Daļu no vajadzīgās summas nodrošinās ar naudu no valsts budžeta un Eiropas Savienības fondiem.


* “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 21. februāra noteikumos Nr. 134 "Personu apliecinošu dokumentu noteikumi””.

** “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 21. februāra noteikumos Nr. 133 "Noteikumi par valsts nodevu par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu””.