Saskaņā ar Ukrainas tiesību aktiem jautājumā par militāro pienākumu veikšanu un Ukrainas pilsoņu militārās uzskaites uzturēšanu, Ukrainas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības veic iesaukto un karaklausībai pakļauto vīriešu, kuri atrodas pagaidu konsulārajā uzskaitē, militāro uzskaiti. 

Ukrainas pilsonim vecumā no 18 līdz 60 gadiem, kurš ir pakļauts mobilizācijai un var veikt militāros pienākumus, kurš ieradies Latvijas Republikā, ir jāpiesakās uzskaitei Ukrainas vēstniecībā Latvijas Republikā.

Ukrainas kompetentās iestādes apkopo informāciju no Ukrainas ārvalstu diplomātiskajām pārstāvniecībām un, ja ir nepieciešams nosūta tādu ziņojumu Ukrainas vēstniecībai turpmākai izsniegšanai karaklausībai pakļautai personai. Attiecīgi, saņemot tādu paziņojumu, personai ir jāatgriežas Ukrainā, lai  pieteiktos Ukrainas bruņotajos spēkos.

Ja nav Ukrainas bruņoto spēku pieprasījuma, saskaņā ar Ukrainas tiesību aktiem Ukrainas pilsoņi pilnīgi likumīgi var atrasties valstīs, kurās viņi ieradās pēc Krievijas Federācijas bruņotās agresijas sākuma.

Pēc reģistrēšanas Ukrainas vēstniecībā Latvijas Republikā, Ukrainas pilsonim izsniedz izziņu (paraugs pievienots pielikumā, teksts ukraiņu un angļu valodā).