Kādi dokumenti jāiesniedz, ja Jūs vēlaties saņemt uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā kā persona, kura  iegādājas īpašam mērķim noteiktus bezprocentu valsts vērtspapīrus par nominālvērtību 250 000 eiro:

Jāiesniedz šādi dokumenti:

  • pilna pases kopija (atbilstību oriģinālam apliecina pats ārzemnieks);
  • noteikta parauga anketa uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai;
  • fotogrāfija;
  • dokuments, kas apliecina nepieciešamo iztikas nodrošinājumu (nepieciešamais iztikas nodrošinājums ir 500 eiro mēnesī. Ja kopā ar Jums ieceļo ģimenes locekļi, nepieciešamais iztikas nodrošinājums ir 500 eiro mēnesī pilngadīgai personai un 150 eiro mēnesī nepilngadīgajam.)
  • maksājuma dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu;
  • pilsonības vai mītnes zemes, ja ārzemnieks tajā uzturējies ilgāk par 12 mēnešiem, kompetentas iestādes izsniegta izziņa par sodāmību (ārzemniekam, kurš vecāks par 14 gadiem).

Ja kopā ar Jums ieceļo Jūsu laulātais un nepilngadīgais vai apgādībā esošais bērns, viņiem papildus jāiesniedz radniecību apliecinoši dokumenti un tā vecāka, kurš neieceļo kopā ar bērnu, notariāli apliecināta vai pārvaldes vai pārstāvniecības amatpersonas klātbūtnē parakstīta atļauja uzturēties Latvijas Republikā.

Bezprocentu valsts vērtspapīru iegāde jāveic pēc pozitīva lēmuma par termiņuzturēšanās atļaujas piešķiršanu pieņemšanas (sīkāka informācija tiks norādīta lēmumā par termiņuzturēšanās atļaujas piešķiršanu).

Saņemot pirmreizēju termiņuzturēšanās atļauju, jāveic iemaksa valsts budžetā 38 000 eiro  (rekvizīti tiks norādīti lēmumā par termiņuzturēšanās atļaujas piešķiršanu).