PMLP darbībā liela nozīme ir sabiedrības izglītošanai par PMLP aktuālajām tēmām, tādēļ PMLP ir izdevusi dažādus informatīvus materiālus:

Ceļvedis patvēruma meklētājiem Latvijā

Ceļvedis sagatavots PMLP īstenotā Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020. gada programmas projekta "Atbalsta pasākumi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšanai un izmitināšanai Latvijā" ietvaros.

Ceļvedis sagatavots 12 valodās: