Atvieglojumi vīzu jomā ES dalībvalstu, EEZ valstu un Šveices pilsoņu ģimenes locekļiem.

  • Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts un Šveices pilsoņa (ja tas nav Latvijas pilsonis) ģimenes loceklis, kurš nav ES dalībvalsts, EEZ valsts vai Šveices pilsonis, Latvijas vīzas pieprasīšanai nav vajadzīgs PMLP apstiprināts ielūgums (ja viņš iesniedz radniecību apliecinošus dokumentus un viņa ieceļošanas mērķis ir uzturēšanās atļaujas saņemšana kopā ar ģimenes locekli- ES dalībvalsts, EEZ valsts vai Šveices pilsoni);
  • Ja persona, kas nav ES dalībvalsts, EEZ valsts vai Šveices pilsonis, ceļo kopā ar ģimenes locekli- ES dalībvalsts, EEZ valsts vai Šveices pilsoni (ja tas nav Latvijas pilsonis)-, viņam vīzu var izsniegt robežkontroles punktos;
  • Valsts nodeva nav jāmaksā par vīzas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu ES dalībvalsts, EEZ valsts vai Šveices pilsoņa (ja tas nav Latvijas pilsonis) ģimenes locekļiem, kuri nav ES dalībvalsts, EEZ valsts vai Šveices pilsoņi, un kuru ieceļošana saistīta ar uzturēšanās atļaujas saņemšanu reizē ar ģimenes locekli-ES dalībvalsts, EEZ valsts vai Šveices pilsoni (ja tas nav Latvijas pilsonis).
  • Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts un Šveices pilsoņa (ja tas nav Latvijas pilsonis) ģimenes loceklis, kurš nav ES dalībvalsts, EEZ valsts vai Šveices pilsonis, var ieceļot Latvijas Republikā bez vīzas un uzturēties līdz 90 dienām, skaitot no pirmās ieceļošanas dienas, ja viņam ir kādā Eiropas Savienības dalībvalstī izsniegta Savienības pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļauja.