Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums YouTube sitemapLapas karte Teksta versija

Eiropas bēgļu fonds

 

Projekta iesniedzējs: PMLP

Projektu līdzfinansē: Eiropas Bēgļu fonds (EBF)

Projekta nosaukums: "Pakalpojumu sniegšanas iespēju pilnveidošana patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu"

Projekta kopsumma: 239 421 EUR (EBF finansējums 179 566 eiro un PMLP līdzfinansējums 59 855 eiro)

Projekta prioritāte: Uzņemšanas apstākļi un patvēruma procedūras. Trešo valstu valsts piederīgo vai bezvalstnieku integrācija.

Projekta īstenošanas ilgums: No 2008.gada 1.janvāra līdz 2008.gada 31.decembrim.

Projekta vispārīgais mērķis: Uzlabot bēgļu, personu ar alternatīvo statusu un patvēruma meklētāju uzņemšanu un veicināt sabiedrības izpratni par patvēruma sniegšanas jautājumiem.

Projekta mērķis:
Pilnveidot Latvijā nonākušajiem patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu iespējas saņemt medicīnisko un psiholoģisko palīdzību, tulku pakalpojumus un uzlabot dzīves apstākļus patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā "Mucenieki".

Plānotie pasākumi:

1.Publicitātes pasākumi

2.Veselības aprūpes modeļa konceptuāla izveide

3.Atsevišķu veselības aprūpes modeļa posmu aprobācija

4.Tulkošanas pakalpojumu izmantošanas sistēmas izveide.

5.Tulkošanas pakalpojumu sistēmas atsevišķu posmu aprobācija

6.Darbinieku apmācību pasākumi

7.Sabiedrības informēšanas pasākumi

8.Valstī neatrisināto jautājumu apzināšana un situāciju ārkārtas risināšana.

9.Prasmju audita pielietošana

10.Psiholoģiskās palīdzības sniegšana patvēruma meklētājiem/bēgļiem

11.Vārtu ierīkošana PMIC „Mucenieki"

12.Sanitāro mezglu renovācija PMIC „Mucenieki"

13.Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana PMIC „Mucenieki"

Projekta rezultāti:

1. Veselības aprūpes nodrošināšanā patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu iesaistītās organizācijas konceptuāli vienojušās par iespējamā sadarbības formām un izstrādājušas ieteikumus veselības politikai.

2. Tulkošanas pakalpojumu izmantošanas procedūra komunikācijas nodrošināšanai ar patvēruma meklētājiem

3. Apmācīti darbinieki darbam ar patvēruma meklētājiem un bēgļiem.

4. Informēta sabiedrība par patvēruma meklētāju un bēgļu situāciju Latvijā


6. Uzlaboti patvēruma meklētāju dzīves apstākļi PMIC „Mucenieki"5. Veicināta bēgļu un patvēruma meklētāju pašapziņa

7. Patvēruma meklētāju, bēgļu un personu, kam piešķirts alternatīvais statuss, tiesības Latvijas Republikā

Kontaktpersona: Ilva Ieviņa
EBF projekta vadītāja
t. 67829749, fakss 67829746

Ilva.Ievina@pmlp.gov.lv

 

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 18:00
Otrdiena 08:30 - 16:00
Trešdiena 08:30 - 16:00
Ceturtdiena 08:30 - 16:00
Piektdiena 09:00 - 15:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

P, O, T, C  plkst. 9:00 - plkst. 16:30
Piektdien plkst. 9:00 - plkst. 15:00
Sarunas var tikt ierakstītas!

Kontakti iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās

facilities