Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums sitemapLapas karte Teksta versija

Apliecības Otrā pasaules kara dalībniekiem, politiski represētiem un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem

Otrā pasaules kara dalībnieka statusa iegūšana, apliecības un piemiņas krūšu nozīmes saņemšana

2018.gada 1.februārī stājas spēkā likums “Par Otrā pasaules kara dalībnieka statusu”.Saskaņā ar minēto likumu Otrā pasaules kara dalībnieka statuss tiek piešķirts Latvijas pilsonim, kurš atbilst šādiem nosacījumiem:
1) bija Latvijas pilsonis 1940.gada 17.jūnijā
 vai
 bija legāli iebraucis Latvijā un bija Latvijas pastāvīgais iedzīvotājs 1940.gada 17.jūnijā
 vai
varēja pretendēt uz Latvijas pilsonību 1940.gada 17.jūnijā;
2) laika posmā no 1940.gada 17.jūnija līdz 1945.gada 2.septembrim citu valstu regulāro militāro vienību sastāvā piedalījās bruņotā cīņā pret PSRS, nacistiskās Vācijas vai tās sabiedroto militārajiem formējumiem.
 
Likuma “Par Otrā pasaules kara dalībnieka statusu” 3.pantā noteikti ierobežojumi Otrā pasaules kara dalībnieka statusa iegūšanai.

Nepieciešamie dokumenti statusa iegūšanai:
2)personu apliecinošs dokuments (pase, personas apliecība);
3)Latvijas Nacionālā arhīva, citu valstu arhīva vai valsts iestāžu dokuments par atbilstību Otrā pasaules kara dalībnieka statusam (ja tāds ir).
Vienlaikus ar iesniegumu par Otrā pasaules kara dalībnieka statusa piešķiršanu persona var iesniegt arī iesniegumu Otrā pasaules kara dalībnieka un piemiņas krūšu nozīmes apliecības saņemšanai.

Nepieciešamie dokumenti apliecības noformēšanai:
1)iesniegums:
2) personu apliecinošs dokuments (pase, personas apliecība);
3)1 fotogrāfija (35 x 45 mm).

Kur var iesniegt dokumentus?
Lēmums par statusa piešķiršanu vai atteikumu piešķirt statusu tiek pieņemts četru mēnešu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.

Kur iegūt papildu informāciju?

Jautājumu un neskaidrību gadījumā informāciju var iegūt rakstot uz e-pastu: pskn@pmlp.gov.lv vai arī darba dienās zvanot pa tālruni +371 67209400.Politiski represētās personas apliecības noformēšana

Lai saņemtu politiski represētās personas apliecību, personai jāvēršas jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un 1 fotogrāfiju (35 x 45 mm), ne vecāku par trim mēnešiem
vai
iesniegums  ar lūgumu izsniegt apliecību un 1 fotogrāfiju nosūta pa pastu tuvākajai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajai nodaļai.
Ja personai nav piešķirts politiski represētās personas statuss, lai saņemtu apliecību, vispirms jāiesniedz iesniegums par politiski represētās personas statusa iegūšanu un viens no likuma “Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” 3.panta otrajā daļā vai 5.panta otrajā daļā minētajiem dokumentiem, kas apliecina represijas faktu.

Kur iegūt papildu informāciju?

Jautājumu un neskaidrību gadījumā informāciju var iegūt rakstot uz e-pastu: pskn@pmlp.gov.lv vai arī darba dienās zvanot pa tālruni +371 67209400.

 
Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecības noformēšana

Personām, kuras vēlas saņemt nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecību, nepieciešams ar iesniegumu vērsties savā pašvaldībā
Sākot ar 2009.gada 24.oktobri, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem izgatavo jauna parauga apliecības, kuras uzrādot, personas var saņemt likumā noteiktos atvieglojumus medicīnas iestādēs, valsts un pašvaldību iestādēs vai sabiedriskajā transportā.
Jaunās apliecības ir ID-2 izmēra (105x74mm) laminētas kartītes, kurās iekļauta šāda informācija no Iedzīvotāju reģistra:
  • apliecības turētāja vārds (vārdi) un uzvārds;
  • apliecības turētāja personas kods;
  • apliecības turētāja fotoattēls;
  • apliecības numurs un izsniegšanas datums;
  • izgatavotājiestāde;
  • statusa piešķiršanas iestāde un lēmuma numurs. 
  
Politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, kuriem joprojām ir derīgas iepriekšējos gados izsniegtās apliecības plastikāta kartes formā ar apdruku no abām pusēm, šīs apliecības nav nepieciešams mainīt, jo vēl joprojām ir derīgas statusa apliecināšanai!

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

sarunas var tikt ierakstītas
Tālruņi iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās

facilities