Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums sitemapLapas karte Teksta versija

Dubultpilsonība

Dubultpilsonība
Latvijas pilsonība ir saglabājama personām, kuras ir ieguvušas:
Bērniem līdz 18 gadiem dubultā pilsonība ir iespējama ar jebkuru valsti.
 
Vienlaicīgi, vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Pilsonības likumā noteikto, Latvijas pilsonis, kuram līdz pilngadības sasniegšanai ir izveidojusies dubultā pilsonība ar neatļauto valsti, pēc pilngadības sasniegšanas līdz 25 gadu vecumam būs jāizdara izvēle saglabāt Latvijas vai neatļautās valsts pilsonību. Šis pienākums neattiecas uz Latvijas pilsoni, kuram Latvijas pilsonība reģistrēta kā trimdinieku pēctecim vai arī dubultā pilsonība izveidojusies ar atļauto valsti.
 
Personas, kuras reģistrēs Latvijas pilsonību, jo ir latvieši vai līvi, vai arī trimdinieki vai trimdinieku pēcnācēji, drīkstēs saglabāt dubulto pilsonību ar jebkuru valsti. Pēc Latvijas pilsonības iegūšanas jaunu citas valsts pilsonību var iegūt tikai saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem (atļautās valstis, Ministru kabineta atļauja, laulība, adopcija).
 
Pienākums paziņot par citas valsts pilsonības iegūšanu
Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra likuma 15.pantu Latvijas pilsoņa pienākums ir sniegt ziņas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei par citas valsts pilsonības iegūšanu.
 
Lai paziņotu par citas valsts pilsonības iegūšanu:
Latvijas pilsoņiem jāvēršas jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā vai tuvākajā Latvijas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā, līdzi ņemot Latvijas pilsoņa personu apliecinošu dokumentu un dokumentu, kas apliecina citas valsts pilsonības esamību, piemēram, pase, personas apliecība vai pilsonības sertifikāts.
 
Iesniegumu, Latvijas pilsoņa personu apliecinoša dokumenta kopiju un dokumenta kopiju, kas apliecina, ka iegūta citas valsts pilsonība persona var nosūtīt pa pastu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (Čiekurkalna 1.līnija 1, korp.3, Rīga, LV-1026) vai elektroniski normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, vai Latvijas pilsoņa personu apliecinošu dokumenta kopiju un iegūtās citas valsts pilsoņa personu apliecinošu dokumenta kopiju var nosūtīt uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Personu statusa kontroles nodaļas elektronisko pastu - pskn@pmlp.gov.lv  

 
Saskaņā ar Pilsonības likumu, ja Latvijas pilsoni saskaņā ar ārvalsts likumiem var vienlaikus uzskatīt arī par attiecīgās ārvalsts pilsoni, tiesībattiecībās ar Latvijas Republiku viņš uzskatāms vienīgi par Latvijas pilsoni.
 
Svarīgi!
Ja pilngadīgs Latvijas pilsonis ir kļuvis par tādas valsts pilsoni, ar kuru nav pieļauta dubultpilsonības izveidošanās, personas pienākums ir 30 dienu laikā pēc tās iegūšanas iesniegt iesniegumu par atteikšanos no Latvijas pilsonības.
 
Kur var saņemt papildus informāciju?
 
Jautājumu un neskaidrību gadījumā informāciju var iegūt rakstot uz e-pastu: pskn@pmlp.gov.lv vai arī darba dienās zvanot pa tālruni +371 67209400.
 
 

  INFORMĀCIJA

  PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

  Pirmdiena 09:00 - 16:30
  Otrdiena 09:00 - 16:30
  Trešdiena 09:00 - 16:30
  Ceturtdiena 09:00 - 16:30
  Piektdiena 09:00 - 16:00

  Kontakti

  Tālrunis informācijai
  +371 67209400

  sarunas var tikt ierakstītas
  Tālruņi iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

  Nodaļu atrašanās

  facilities