Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums YouTube sitemapLapas karte Teksta versija

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

Vai Latvijas pilsonības iegūšanas process ir ļoti sarežģīts?
Lai iegūtu Latvijas pilsonību naturalizācijas kārtībā pretendentam ir:
 • jāiesniedz nepieciešamie dokumenti;
 • jāsamaksā valsts nodeva;
 • jānokārto latviešu valodas prasmes un Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta un Latvijas vēstures un kultūras pamatu zināšanu pārbaude, ja nav piemērojami tiesību aktos noteiktie atvieglojumi;
 • jāparaksta solījums par uzticību Latvijas Republikai.
Pārējo paveiks Pārvaldes darbinieki.
 
Pilsonības likumā noteikts, ka naturalizējoties Latvijas pilsonību var iegūt gada laikā. Kāpēc tik ilgi?
Šis termiņš noteikts Pilsonības likumā, taču apkopotā statistiskā informācija liecina, ka Latvijas pilsonība pretendentam tiek piešķirta ātrāk. Iesakām pretendentiem par savas naturalizācijas lietas virzību sākt interesēties 3-4 mēnešus pēc eksāmenu nokārtošanas.

Lai sagādātu naturalizācijai nepieciešamos dokumentus, nākas papildus griezties pēc dažādām izziņām arhīvos, kas prasa daudz laika un naudas. Vai tā ir patiesība?
Visiem Latvijas pilsonības pretendentiem jāiesniedz:
 • dokuments par personas vai tās apgādnieka legālu iztikas avotu;
 • dokuments par valsts nodevas nomaksu, ja persona nav atbrīvota no valsts nodevas;
 • 1 fotogrāfija (3x4cm);
 • izziņa par iesniedzēja pastāvīgu dzīvi Latvijā piecus gadus pirms iesnieguma iesniegšanas (piemēram, izziņa no darba devēja vai izziņa par pabalsta saņemšanu vai izziņa no izglītības iestādes u.c.)
Kur es varu samaksāt valsts nodevu par naturalizāciju?
Valsts nodevu par naturalizāciju var samaksāt jebkurā kredītiestādē vai ar bankas norēķinu karti uz vietas PMLP nodaļā.
 
Vai latviešu valodas prasmes pārbaudi var nokārtot vienīgi cilvēki, kuri lieliski prot latviešu valodu?
Galvenais, lai ar jums varētu saprasties latviešu valodā, jūs mācētu lasīt, kā arī veikt vienkāršākos rakstu darbus. Tas nekas, ja pieļausiet atsevišķas gramatiskas kļūdas, ja būs nelielas grūtības ar garumzīmju lietošanu.
Latviešu valodas prasmes pārbaude notiek divās daļās. Pirmajā daļā tiek pārbaudītas pretendenta klausīšanās, lasīšanas un rakstīšanas prasmes. Pretendents saņem pārbaudes materiālus un 90 minūšu laikā rakstiski izpilda prasīto. Otrajā daļā tiek pārbaudīta pretendenta runas prasme. Pārbaudes komisija intervē pretendentu par kādu sadzīves rakstura tēmu līdz 15 minūtēm.
Lai pārliecinātos par savu latviešu valodas zināšanu atbilstību Pilsonības likuma prasībām, iesakām apmeklēt pārvaldes organizētās informācijas dienas.

Es strādāju un man nav laika sēdēt bibliotēkās, lai mācītos Latvijas vēsturi. Vai ir iespējams apgūt vēsturi mājas apstākļos?
Jūs varat iegādāties pilsonības pretendentiem izstrādātu J.Taurēna mācību grāmatu "Latvijas vēstures pamatjautājumi. Valsts konstitucionālie principi", kurā vienkāršā valodā ir izklāstīta nepieciešamā informācija, lai veiksmīgi nokārtotu Pilsonības likumā noteikto zināšanu pārbaudi.
Tāpat metodiskajā mācību palīglīdzeklī "Metodiskie ieteikumi Latvijas pilsonības pretendentiem, gatavojoties Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta un Latvijas vēstures zināšanu pārbaudei" jūs atradīsiet tos jautājumus, uz kuriem būs jāatbild, izpildot testu. Jums atliek tikai sameklēt un iemācīties pareizās atbildes.
Minētos metodiskos materiālus var iegādāties jebkurā PMLP teritoriālajā nodaļā.

Cik reizes varēšu kārtot pārbaudes, ja tas neizodies pirmajā mēģinājumā?
Katru pārbaudi pretendents drīkst kārtot 3 reizes.
Latviešu valodas prasmes pārbaudi atkārtoti drīkst kārtot ne ātrāk kā pēc 3 mēnešiem, LR Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta un Latvijas vēstures un kultūras pamatu zināšanu pārbaudi - ne ātrāk kā pēc 1 mēneša. Atkārtoti pretendents kārto tikai to pārbaudes daļu, kuru nenokārtoja iepriekšējā reizē.

Ko lai dara invalīdi, kuri fizisku iemeslu dēļ nevar nokārtot zināšanu pārbaudes?
Atkarībā no pretendenta invaliditātes veida vai veselības stāvokļa pretendentam, kārtojot zināšanu pārbaudes, pienākas speciāli atvieglojumi, līdz pat atbrīvošanai no tām. Tāpēc pirms dokumentu iesniegšanas par šo jautājumu noteikti konsultējieties ar pārvaldes darbiniekiem un lēmums tiks pieņemts katrā gadījumā individuāli.

Manai mātei ir 68 gadi. Vai viņai, naturalizējoties ir jākārto eksāmeni?
Visi pretendenti, kas sasnieguši 65 gadu vecumu, ir atbrīvoti no latviešu valodas prasmes pārbaudes rakstiskās daļas. Viņiem jākārto latviešu valodas prasmes pārbaudes mutvārdu daļa, kā arī LR Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta un Latvijas vēstures un kultūras pamatu zināšanu pārbaude.

No 5. - 9.klasei mācījos skolā ar latviešu mācībvalodu. Vai tāpēc man būs kādi atvieglojumi, kārtojot naturalizācijas procesu?
Ja persona ieguvusi pamatizglītību latviešu valodā, apgūstot tajā vairāk nekā pusi no pamatizglītības programmas, tad personai nav jākārto naturalizācijas eksāmeni.

Vai taisnība, ka vidusskolu un pamatskolu absolventi, kuri sekmīgi nokārtojuši latviešu valodas centralizēto eksāmenu un vēlas naturalizēties, var nekārtot naturalizācijas latviešu valodas pārbaudi?
No latviešu valodas prasmes pārbaudes atbrīvo personu, kura ne agrāk kā piecus gadus pirms tam, kad iesniegts iesniegums par Latvijas pilsonības iegūšanu, ir apliecinājusi latviešu valodas prasmi:
1) līdz 2011.gada 31.augustam centralizētajā eksāmenā latviešu valodā (akreditētā izglītības programmā 9.klasei) vai centralizētajā eksāmenā latviešu valodā un literatūrā (akreditētā izglītības programmā 12.klasei) un to nokārtojusi atbilstoši A, B, C vai D līmenim;
2) pēc 2011.gada 31.augusta centralizētajā eksāmenā latviešu valodā (akreditētā izglītības programmā 9.klasei), iegūstot tajā kopējo procentuālo novērtējumu, kas nav mazāks par 50 procentiem, vai centralizētajā eksāmenā latviešu valodā (akreditētā izglītības programmā 12.klasei), iegūstot tajā kopējo procentuālo novērtējumu, kas nav mazāks par 20 procentiem.

Vai varu iegūt Latvijas pilsonību, vienlaicīgi saglabājot savu pašreizējo (citas valsts) pilsonību?
Jā, ja esat Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts vai  Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts vai  Austrālijas, Brazīlija, Jaunzēlandes pilsonis. Citu valstu pilsoņiem ir jāatsakās no savas pilsonības.

Mēs abi ar vīru esam nepilsoņi, bet mūsu bērns ir dzimis Latvijā pēc 1991.gada 21.augusta. Vai viņš automātiski ir Latvijas pilsonis?
Nē, pēc 1991.gada 21.augusta Latvijā nepilsoņu ģimenēs dzimušie bērni automātiski netiek reģistrēti kā Latvijas pilsoņi. Lai jūsu bērns tiktu atzīts par Latvijas pilsoni, vienam no vecākiem jādodas uz PMLP teritoriālo nodaļu un jāuzrāda šādi dokumenti:
 • bērna dzimšanas apliecība;
 • vecāka personu apliecinošs dokuments (pases),
kā arī jāiesniedz
 • izziņa par vecāka pastāvīgu dzīvi Latvijā par pēdējiem 5 gadiem (izziņa no darba devēja vai izziņa par pabalsta saņemšanu vai izziņa no izglītības iestādes u.c.)
Kad bērns ir sasniedzis 15 gadu vecumu, pilsonības iegūšanas procedūra viņam jākārto patstāvīgi, apliecinot arī savu valsts valodas prasmi.
Papildus informējam, ka reģistrējot jaundzimušo bērnu Dzimtsarakstu nodaļā, bērna vecāks var vienlaicīgi reģistrēt bērnu kā Latvijas pilsoni.

Vai jāmaksā nodeva par Latvijā pēc 1991.gada 21.augusta nepilsoņu ģimenē dzimuša bērna atzīšanu par Latvijas pilsoni?
Nē, nodeva par bērna atzīšanu par Latvijas pilsoni nav jāmaksā!

Gribu atteikties no Latvijas pilsonības un kļūt atkal par Latvijas nepilsoni. Kā un kur es to varu izdarīt?
To izdarīt nav iespējams, jo atteikties no Latvijas pilsonības var tikai gadījumā, ja jums jau ir citas valsts pilsonība vai arī tā tiek garantēta.

Ja esmu bijušās militārpersonas sieva, vai uz mani un mūsu meitu arī attiecas ierobežojumi pilsonības iegūšanai?
Nē, neattiecas.

Kā var iegūt Eiropas Savienības pilsonību? Vai ir jākārto kādi īpaši eksāmeni? Vai pēc ES pilsonības iegūšanas var atteikties no Latvijas pilsonības un palikt tikai Eiropas pilsonis?
Jebkuras Eiropas Savienības dalībvalsts valsts pilsonis ir Eiropas Savienības pilsonis. Nekādas papildu procedūras vairs nav jākārto.

INFORMĀCIJA

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

P, O, T, C  plkst. 8:30 - plkst. 16:00
Piektdien plkst. 9:00 - plkst. 15:00
Sarunas var tikt ierakstītas!

Kontakti iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās

facilities