Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums sitemapLapas karte Teksta versija

DIPLOMĀTISKĀ PASE

Kas ir diplomātiskā pase? 
Diplomātiskā pase apliecina, ka tās uzrādītājs ir oficiāls Latvijas Republikas pārstāvis ārvalstīs. Diplomātisko pasu izsniegšanu un kontroli nosaka likums "Par diplomātisko pasi". Pase ir Latvijas Republikas īpašums.

Kur var saņemt diplomātisko pasi? 
Diplomātiskās pases izsniedz un to derīguma termiņu pagarina Latvijas Republikas Ārlietu ministrija. Diplomātisko pasu personalizāciju un uzskaiti veic Pārvalde.

Kam izsniedz diplomātisko pasi?

  • Valsts prezidentam;
  • Saeimas deputātiem;
  • Ministru prezidentam, ministriem, valsts ministriem;
  • personām, kuras Saeima vai Valsts prezidents pilnvarojuši pārstāvēt Latvijas Republiku ārvalstīs;
  • personām, kuras Ministru kabinets pilnvarojis pārstāvēt Latvijas valdību ārvalstīs;
  • diplomātiskajā un konsulārajā dienestā esošajām personām;
  • diplomātiskajā un konsulārajā dienestā esošo personu sievai (vīram) un nepilngadīgajiem bērniem, ja viņi uzturas kopā ar diplomātiskajā vai konsulārajā dienestā esošo personu, kura pilda dienestu ārvalstīs nenoteiktu laiku;
  • personām, kurām saskaņā ar likumu ir tiesības pārstāvēt Latvijas Republiku ārvalstīs.

Ko darīt pases nozaudēšanas gadījumā?

Ja diplomātiskā pase ir nozaudēta, nozagta vai iznīcināta, par to nekavējoties jāziņo Latvijas Republikas Ārlietu ministrijai, bet ārvalstīs - Latvijas diplomātiskajai vai konsulārajai pārstāvniecībai. Pārbaudījusi lietas apstākļus, pārstāvniecība saziņā ar Latvijas Republikas Ārlietu ministriju nozaudētās, nozagtās vai iznīcinātās diplomātiskās pases vietā izsniedz personas pagaidu apliecību.

Pases lietošanas ierobežojumi.

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

sarunas var tikt ierakstītas
Tālruņi iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās

facilities