Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums sitemapLapas karte Teksta versija

DIENESTA PASE

Kas ir dienesta pase un kam to izsniedz? 
Latvijas Republikas dienesta pase ir personu apliecinošs un ceļošanas dokuments, kas norāda, ka tās uzrādītājs ir vadošā valsts amatā, diplomātiskajā vai konsulārajā dienestā un dodas uz ārvalstīm Latvijas Republikas valsts institūciju uzdevumā. Personu loku, kurām izsniedz dienesta pases, kā arī dienesta pasu izsniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

Kur var saņemt dienesta pasi? 
Dienesta pases izsniedz un apmaina Ārlietu ministrijas Konsulārais departaments trīs dienu laikā pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas. Pārvalde veic dienesta pasu personalizāciju un uzskaiti.

Uz cik ilgu laiku izsniedz dienesta pasi? 
Dienesta pasi izsniedz uz laiku, kas ir par vienu gadu ilgāks par termiņu, uz kādu persona iecelta amatā, kas dod tiesības saņemt dienesta pasi, bet ne mazāk kā uz diviem un ne ilgāk kā uz desmit gadiem.

Svarīgi! 
Dienesta pasi nav atļauts izmantot braucienos uz ārvalstīm, kas nav saistīti ar dienesta uzdevumu pildīšanu. 
Ja zūd tiesiskais pamats dienesta pases lietošanai, personas pienākums ir to četrpadsmit dienu laikā nodot Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā.

Pasu lietošanas ierobežojumi

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

sarunas var tikt ierakstītas
Tālruņi iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās

facilities