Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums sitemapLapas karte Teksta versija

PAREDZĒTAS DZIVESVIETAS

Latvijā paredzamās dzīves vietas dokumenti ārzemniekam

Uz ārzemnieka uzvārda izsniegtas

  • tiesības apmesties uz dzīvi nekustamajā īpašumā (ieraksts zemes grāmatā)

vai

uz ārzemnieka uzvārda izsniegts

  • īres vai nomas līgums uz nekustamo īpašumu. Ja izīrētājs vai nomnieks ir privātpersona vai sabiedrība ar ierobežotu atbildību, tad papildus jāiesniedz dokuments, kas apliecina izīrētāja vai nomnieka tiesības uz šo nekustamo īpašumu.

Ja nav šādu dokumentu uz ārzemnieka vārda, kas iesniedz dokumentus uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai, tad ārzemniekam jāiesniedz:

  • nekustamā īpašuma zemes grāmatas kopija un īpašnieka, kuram pieder nekustamais īpašums, atļauja (piekrišana) par ārzemnieka dzīves vietas deklarēšanu īpašniekam piederošajā īpašumā;

vai

  • īres vai nomas līgums uz nekustamo īpašumu un izīrētāja vai nomnieka atļauja (piekrišana) par ārzemnieka dzīves vietas deklarēšanu izīrētājam vai nomniekam piederošajā īpašumā. Ja izīrētājs vai nomnieks ir privātpersona vai sabiedrība ar ierobežotu atbildību, tad papildus jāiesniedz dokumenti, kas apliecina izīrētāja vai nomnieka īpašuma tiesības uz šo nekustamo īpašumu.

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

sarunas var tikt ierakstītas
Tālruņi iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās

facilities