Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums YouTube sitemapLapas karte Teksta versija

MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis
 

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN (euro)

Cena ar PVN (euro)

1.

Izziņas sagatavošana (izņemot izziņu no Iedzīvotāju reģistra), ja tās sagatavošanai nepieciešams izmantot īpašas datu sagatavošanas metodes un atlases kritērijus

1.1.

piecu darbdienu laikā

viena izziņa

6,28

1,32

7,60

1.2.

vienas darbdienas laikā

viena izziņa

11,70

2,46

14,16

1.3.

triju darbdienu laikā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu

viena izziņa

5,85

1,23

7,08

1.4.

vienas darbdienas laikā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu

viena izziņa

9,92

2,08

12,00

2.

Programmatūras izstrāde, ja personas datu apstrādei Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk – pārvalde) informācijas sistēmās tiek izmantotas īpašas datu sagatavošanas metodes un atlases kritēriji

viena cilvēkstunda

66,12

13,88

80,00

3.

Personas sagatavotas vēstules nosūtīšana norādītajam (meklējamam) adresātam, ja nav tiesiska pamata izsniegt informāciju no Iedzīvotāju reģistra (neieskaitot pasta izdevumus)*

viens sūtījums

6,20

1,30

7,50

4.

Pārvaldes informācijas sistēmu tiešsaistes datu pārraides sistēmas tehniskā pieslēguma izmantošana

4.1.

pārvaldes informācijas sistēmu tiešsaistes datu pārraides sistēmas ekspluatācijas vai testa datubāzes tehniskā pieslēguma konfigurēšana (līdz pieciem lietotājiem)

viens pieslēgums

224,30

47,10

271,40

4.2.

jauna lietotāja pieslēguma nodrošināšana Iedzīvotāju reģistra tiešsaistes datu pārraides sistēmas klientam, kas izmanto Iedzīvotāju reģistra apskates sistēmu (aplikāciju) (esošam klientam, ja sistēmā reģistrēti vairāk par pieciem lietotājiem)

viens lietotājs

23,79

5,00

28,79

4.3.

Iedzīvotāju reģistra tiešsaistes datu pārraides sistēmas esošā lietotāja konta atbloķēšana bez jaunu rekvizītu izsniegšanas klientam, kas izmanto Iedzīvotāju reģistra apskates sistēmu (aplikāciju)

viens lietotājs

10,78

2,26

13,04

4.4.

Iedzīvotāju reģistra tiešsaistes datu pārraides sistēmas esošā lietotāja rekvizītu atjaunošana un lietotāja konta atbloķēšana ar jaunu rekvizītu izsniegšanu klientam, kas izmanto Iedzīvotāju reģistra apskates sistēmu (aplikāciju)

viens lietotājs

14,07

2,95

17,02

4.5.

pārvaldes informācijas sistēmu tiešsaistes datu pārraides sistēmas tehniskā pieslēguma atjaunošana klientam, kas izmanto starpsistēmu saskarni

viens pieslēgums

90,98

19,11

110,09

4.6.

lietotājam atļautās interneta protokola adreses nomaiņa pārvaldes informācijas sistēmu tiešsaistes datu pārraides sistēmā (esošam klientam), vienas atļautās interneta protokola adreses nomaiņa pret citu vienu interneta protokola adresi

viens lietotājs vienai fiksētai interneta protokola adresei

6,25

1,31

7,56

4.7.

lietotājam atļautās interneta protokola adreses nomaiņa vai pievienošana pārvaldes informācijas sistēmu tiešsaistes datu pārraides sistēmā (esošam klientam), vairāk par vienu interneta protokola adresi vienam lietotājam

viens lietotājs

30,64

6,43

37,07

4.8.

Iedzīvotāju reģistra tiešsaistes datu pārraides sistēmas klienta tehniskā pieslēguma konfigurācijas izmaiņas (lietotāju sadalījums pa struktūrvienībām), klientam, kas izmanto Iedzīvotāju reģistra apskates sistēmu (aplikāciju)

viens lietotājs

54,05

11,35

65,40

4.9.

Iedzīvotāju reģistra tiešsaistes datu pārraides sistēmas pieejamo datu apjomu izmaiņas klientam, kas izmanto Iedzīvotāju reģistra apskates sistēmu (aplikācijas)

viens lietotājs

37,37

7,85

45,22

4.10.

pārvaldes informācijas sistēmu tiešsaistes datu pārraides sistēmas pieejamo datu apjomu izmaiņas klientam, kas izmanto starpsistēmu saskarni

viens pieslēgums

153,50

32,24

185,74

5.

Pārvaldes informācijas sistēmu tiešsaistes datu pārraides sistēmas abonēšana (neatkarīgi no apstrādāto personas ierakstu skaita)

5.1.

ja sistēmai reģistrēti no viena līdz 10 lietotājiem

mēnesī

82,21

17,26

99,47

5.2.

par katru nākamo lietotāju (papildus pie pamatsummas)

viens lietotājs mēnesī

33,56

7,05

40,61

5.3.

akreditētam uzticamam sertifikācijas pakalpojumu sniedzējam (neatkarīgi no lietotāju skaita)

mēnesī

46,98

9,87

56,85

6.

Pārvaldes informācijas sistēmu testa datubāzes abonēšana (neatkarīgi no apstrādāto personas ierakstu skaita)

mēnesī

65,24

13,70

78,94

7.

Personas datu monitoringa abonēšana Iedzīvotāju reģistrā

7.1.

monitoringa kopas programmatūras izstrāde, ja personas datu apstrādei tiek izmantotas īpašas datu sagatavošanas metodes un atlases kritēriji

viena cilvēkstunda

74,41

15,63

90,04

7.2.

no vienas līdz 100 000 personām – akreditētam uzticamam sertifikācijas pakalpojumu sniedzējam

mēnesī

40,07

8,41

48,48

7.3.

no vienas līdz 100 000 personām – citām personām

mēnesī

75,87

15,93

91,80

7.4.

no 100 001 līdz 300 000 personām – akreditētam uzticamam sertifikācijas pakalpojumu sniedzējam

mēnesī

63,45

13,32

76,77

7.5.

no 100 001 līdz 300 000 personām – citām personām

mēnesī

139,41

29,28

168,69

7.6.

300 001 persona un vairāk – akreditētam uzticamam sertifikācijas pakalpojumu sniedzējam

mēnesī

88,47

18,58

107,05

7.7.

300 001 persona un vairāk – citām personām

mēnesī

162,41

34,11

196,52

8.

Iedzīvotāju reģistrā norādītā personas koda korektuma pārbaudes moduļa standarta programmatūras izsniegšana (JavaScript vai .NET)

viens modulis

209,65

44,03

253,68

9.

Pārvaldes informācijas sistēmu tiešsaistes datu pārraides sistēmas programmatūras audita rezultāta izdrukas sagatavošana

9.1.

piecu darbdienu laikā – akreditētam uzticamam sertifikācijas pakalpojumu sniedzējam

viena lappuse

5,49

1,15

6,64

9.2.

piecu darbdienu laikā – citām personām

viena lappuse

11,80

2,48

14,28

9.3.

vienas darbdienas laikā – akreditētam uzticamam sertifikācijas pakalpojumu sniedzējam

viena lappuse

11,80

2,48

14,28

9.4.

vienas darbdienas laikā – citām personām

viena lappuse

23,60

4,96

28,56

10.

Pārvaldes informācijas sistēmu tiešsaistes datu pārraides sistēmas audita rezultāta statistikas sagatavošana

10.1.

piecu darbdienu laikā

viens lietotājs

5,04

1,06

6,10

10.2.

vienas darbdienas laikā

viens lietotājs

10,07

2,11

12,18

11.

Informācijas sagatavošana par personu skaitu adresē ziņu sniegšanas brīdī, ja tās sagatavošanai nepieciešams izmantot īpašas datu sagatavošanas metodes un atlases kritērijus

11.1.

ja pieprasīta informācija par vienu līdz 10 adresēm

viena izziņa

7,40

1,55

8,95

11.2.

ja pieprasīta informācija par 11 līdz 100 adresēm

viena izziņa

29,56

6,21

35,77

11.3.

ja pieprasīta informācija par 101 adresi un vairāk

viena izziņa

59,15

12,42

71,57

12.

Izziņas, personas datu izdrukas no Iedzīvotāju reģistra, statistiskas informācijas vai sistēmas programmatūras audita rezultāta izdrukas nosūtīšana (neieskaitot pasta izdevumus)*

viens sūtījums

4,16

0,87

5,03

13.

Melnbaltu kopiju izgatavošana (A4 formāts)

viena lappuse

0,36

0,08

0,44

14.

Izdevums ''J. Taurēns "Latvijas vēstures pamatjautājumi. Valsts konstitucionālie principi""

viens eksemplārs

4,25

0,89

5,14

15.

Dokumenta sagatavošana ar arhīvā nodoto dokumentu kopiju apliecinājumu, ja nepieciešama papildu apstrāde

viens dokuments

3,74

0,79

4,53

Piezīme. * Papildus tiek iekasēta samaksa par sūtījuma piegādi adresātam saskaņā ar nosūtīšanas dienā spēkā esošajiem pasta pakalpojumu tarifiem. Vēstuļu korespondences sūtījumu piegāde adresātam tiek nodrošināta, izmantojot VAS “Latvijas Pasts” pakalpojumus atbilstoši noteiktajiem tarifiem (tarifu kalkulators)

AVOTS: Ministru Kabineta 2017.gada 19.septembra noteikumi Nr.562  "Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis"

PMLP bez maksas izsniedz:

  1. pilna apjoma ziņas par personu, kas iekļautas Iedzīvotāju reģistrā un, saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra likuma 18.pantu, divas reizes kalendārā gada laikā tiek izsniegtas bez maksas, bet par katru nākamo pilna apjoma ziņu sniegšanu jāmaksā valsts nodeva – 7.50 euro Ja persona vēlas saņemt sagatavoto dokumentu pa pastu, jāveic maksājums par dokumenta nosūtīšanu un piegādi atbilstoši PMLP sniegto maksas pakalpojumu cenrādim un pasta noteiktajiem tarifiem; 
  2. aktuālās ziņas par īpašnieka nekustamā īpašumā dzīvesvietu reģistrējušajām personām vai to skaitu. Par izziņas sagatavošanu valsts nodeva nav jāmaksā. Ja persona vēlas saņemt izziņu pa pastu, jāveic maksājums par izziņas nosūtīšanu un piegādi atbilstoši PMLP sniegto maksas pakalpojumu cenrādim un pasta noteiktajiem tarifiem.

Norēķināties par PMLP pakalpojumiem var:

  • ar maksājumu kartēm (VISA, VISA Electron, Maestro, Master) jebkurā teritoriālajā nodaļā;
Norēķinos ar maksājumu kartēm komisijas maksu sedz Valsts kase no valsts budžeta līdzekļiem.
  • izmantojot kredītiestāžu pakalpojumus ar pārskaitījumu.

Maksas pakalpojumu konts:

Saņēmējs: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Reģ. nr. 90000054163
Konta nr. LV74TREL2140093025000
Saņēmēja iestāde: Valsts kase, kods TRELLV22

Ja pakalpojuma apmaksu veicat ar pārskaitījumu kredītiestādē vai internetbankā, lūdzam ņemt vērā, ka maksājuma apstrāde var ilgt vairākas dienas. Ja maksājums vēl nebūs ienācis Valsts kasē, PMLP nav tiesību sniegt pieprasīto pakalpojumu!

Saskaņā ar izmaiņām normatīvajos aktos interneta banku izdrukas, banku apstiprinātie maksājuma uzdevumi u.c. maksājumu apliecinoši dokumenti netiek uzskatīti par apliecinājumu, ka pakalpojums ir apmaksāts. Vienīgais pakalpojuma apmaksas apliecinājums ir informācija budžeta elektroniskajā norēķinu sistēmā "eKase".

Piesakot pakalpojumus paātrinātā kārtībā (izziņu sagatavošana, pasu un eID paātrināta noformēšana u.c.), iesakām pakalpojuma apmaksu veikt PMLP nodaļā ar bankas norēķinu karti.

Lai pārliecinātos, vai maksājums ir ieskaitīts Valsts kasē, iesakām izmantot e-pakalpojumu "Budžetā veiktā maksājuma pārbaude".  

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 18:00
Otrdiena 08:30 - 16:00
Trešdiena 08:30 - 16:00
Ceturtdiena 08:30 - 16:00
Piektdiena 09:00 - 15:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

P, O, T, C  plkst. 9:00 - plkst. 16:30
Piektdien plkst. 9:00 - plkst. 15:00
Sarunas var tikt ierakstītas!

Kontakti iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās

facilities