Statuss:
Noslēdzies

Nacionālās VIS attīstība, nodrošinot tās atbilstību EK sniegtajai tehniskās dokumentācijas galīgajai versijai un nepieciešamo apmācību nodrošināšana sistēmas lietotājiem"

EIROPAS ĀRĒJO ROBEŽU FONDS

attēls

Projekta "Vīzu izsniegšanas labākās prakses rokasgrāmatas izstrāde” mērķis ir izstrādāt rīku, ar kura palīdzību vīzu izsniegšanas procesā iesaistītais personāls cels savu kvalifikāciju.

Projekta īstenošanai piešķirti Eiropas Ārējo robežu fonda un nacionālā budžeta līdzekļi. Projekts tiks īstenots 9 mēnešus no 2010.gada 1.oktobra līdz 2011.gada 30.jūnijam.

Projekta ietvaros paredzēts izstrādāt elektronisku interaktīvu rīku, kas saturēs informāciju un norādes par Nacionālajā vīzu informācijas sistēmā (NVIS) veicamajām lietotāju darbībām. Rīks būs pieejams publiskajā tīmeklī autorizētām personām. Rokasgrāmata būs pieejama Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts robežsardzes un Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs darbiniekiem, kuri darbā izmanto NVIS. 

Šādam apmācību veidam ir vairākas priekšrocības: 

  • Rokasgrāmatas izstrādes laikā savas konsultācijas un ieteikumus sniegs cilvēki, kuri arī ikdienā praktiski nodarbojas ar vīzu jautājumiem un strādā ar NVIS, tādēļ paredzams, ka rokasgrāmata saturēs precīzu un lietotājiem svarīgu informāciju;
  • elektronisko rokasgrāmatu var lietot neierobežots lietotāju skaits, tādējādi tas ir salīdzinoši ekonomisks variants, salīdzinot ar izmaksām, kas rastos, organizējot mācības klātienē;
  • lietotāji varēs pieslēgties elektroniskajai rokasgrāmatai no jebkuras vietas, kur ir pieejams publiskais tīmeklis, un jebkurā laikā;
  • lietotāji patstāvīgi apgūs nepieciešamās iemaņas darbam ar jauno NVIS, veltot neskaidrajiem jautājumiem tik daudz laika, cik katram personīgi nepieciešams;
  • vajadzības gadījumā elektronisko rokasgrāmatu būs iespējams aktualizēt, tādējādi nodrošinot jaunākās informācijas sniegšanu par NVIS lietošanu.

Izstrādājot un ieviešot elektronisku rīku par NVIS lietošanu, tiks uzlabots vīzu izsniegšanas process.

Projekta īstenošanas gaita uz 30.06.2011