Statuss:
Noslēdzies

EIROPAS TREŠO VALSTU VALSTPIEDERĪGO INTEGRĀCIJAS FONDS 

logo

Statistikas iegūšanas par trešo valstu valstspiederīgajiem pilnveidošana


Projekta īstenotājs: 
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Projekta prioritāte un aktivitāte: 
2.prioritāte: 
Rādītāju un novērtēšanas metodoloģiju izstrāde, lai novērtētu progresu, pielāgotu politiku un pasākumus un veicinātu salīdzinošo mācību koordināciju. 

2.1. aktivitāte: 
Informācijas tehnoloģiju sistēmu izveide, efektīvas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas politikas plānošanai un pielāgošanai imigrantu vajadzībām.

Projekta īstenošanas laiks: 04.04.2012. – 30.06.2012.

Projekta izmaksas: 50 602 LVL (Fonda finansējums 75 %, Valsts budžeta finansējums 25 %) 

Projekta vispārējais mērķis: 

Nodrošināt iespēju pielāgot un novērtēt integrācijas politikas un pasākumus, izmantojot standarta atskaišu rezultātu salīdzināšanu par trešo valstu pilsoņu uzturēšanās datiem. 

Projekta specifiskais mērķis:

Izveidot autonomu datu apstrādes vidi trešo valstu valsts piederīgo datu apstrādei statistikas un pētniecības vajadzībām.

Projekta ietvaros plānotie pasākumi un sasniedzamie rezultāti:

1.Datu noliktavas ar uzturēšanās atļauju statistikas moduli izveide 
Pasākuma ietvaros tiks izstrādātas rekomendācijas datu noliktavas izveidei un attīstībai, kā arī izveidota datu noliktavu, uz kuru ar noteiktu regularitāti tiktu pārmigrēti dati no Uzturēšanās atļauju reģistra, ar uzturēšanās atļauju statistikas moduli ar standartatskaišu veidošanas vidi.

2.Darbinieku apmācība 
Šī pasākuma ietvaros tiks veikta 5 lietotāju un 1 administratora apmācība darbam ar datu noliktavu.

Projekta īstenošanas gaita uz 30.05.2012.

Par Projekta noslēguma pasākumu (21.06.2012.) 

Projekta rezultāti 


Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. 
Par publikācijas saturu atbild Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 

 PROJEKTU (LĪDZ)FINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA 

Kontaktpersona: Oskars Vaikulis 
E-pasts: oskars.vaikulis@pmlp.gov.lv 
Tālr.: 67219409
Fakss: 67829825

Informācija ievietota: 20.04.2012.