Statuss:
Noslēdzies

SOLIDARITĀTES PROGRAMMA

logo

„Sadarbības uzlabošana starp atgriešanās procesā iesaistītajām struktūrām, nodrošinot kvalitatīvu datu pieejamību”

Projekta īstenotājs:Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Projekta prioritāte un aktivitāte: 
2009.gada programmas 2.prioritāte „Atbalsts dalībvalstu sadarbībai atgriešanās pārvaldības jomā”

2.2. aktivitāte „Sadarbības uzlabošana starp atgriešanās procesā iesaistītajām struktūrām, nodrošinot kvalitatīvu datu pieejamību”

Projekta īstenošana: 01.10.2010. – 31.05.2011.

Projekta vispārējais mērķis: 
Novērst šķēršļus personu atgriešanās procesā un uzlabot informācijas apmaiņu ar citām Šengenas līguma dalībvalstīm

Projekta specifiskais mērķis: 
Veikt datu par personām, kam noteikti ierobežojumi pārvietoties un uzturēties Šengenas valstu teritorijā Nacionālajā ieceļošanas aizliegumu reģistrā un SIS sinhronizēšanu

Projekta ietvaros plānotie pasākumi: 
Projekta ietvaros, lai veiktu datu par personām, kam noteikti ierobežojumi pārvietoties un uzturēties Šengenas valstu teritorijā Nacionālajā ieceļošanas aizliegumu reģistrā (LGM) un Nacionālajā Šengenas informācijas sistēmā (SIS) sinhronizēšanu, tika īstenoti šādi uzdevumi:

  • Identificēti esošie biznesa procesi PMLP, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrā un SIRENE Latvijas birojā;
  • Sagatavoti ieceļošanas aizliegumu datu apmaiņai nepieciešamie procesu apraksti, specifikācijas,  veikta projekta programmatūras izstrādātāja sagatavoto specifikāciju un programmatūras izvērtēšana;
  • Ir izveidots web serviss, kas spēj nodrošināt ātrāku datu aktualizāciju starp LGM un SIS;
  • Izmantojot web servisu datu apmaiņai starp LGM un SIS, tiks minimizēts risks iekļaut neatbilstošus datus, uzlabosies kopējā datu aktualitāte un kvalitāte;
  • Ir veikta personu atlase un to datu pārbaude LGM un SIS, kopumā pārbaudīti un salīdzināti 720 personu dati;

Projekta īstenošanas gala rezultātā citām valsts iestādēm un Šengenas dalībvalstīm tiks nodrošināta ātrāka piekļuve ieceļošanas aizlieguma ziņojumiem, ko izdevušas Latvijas kompetentās iestādes, kā arī tiks samazināts risks atgriešanas procesā iesaistīto personu nepamatotai aizturēšanai Šengenas dalībvalstu teritorijā un uz ārējās robežas. 
 

Kontaktpersona: Vilmārs Mangalis 
E-pasts: vilmars.mangalis@pmlp.gov.lv 
Tālr.: 67829722
Fakss: 67829746