mana-avize-baneri_
līdz

"Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2021. – 2027.gada plānošanas perioda projekts Nr .PMLP/PMIF/2023/“Atbalsta pasākumi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšanai un izmitināšanai Latvijā (1.posms)”

Projekta mērķis:

Uzlabot patvēruma meklētāju uzņemšanas un izmitināšanas standartus, kā arī sniegt atbalstu starptautiskās aizsardzības nodrošināšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem. Projekta ietvaros patvēruma meklētājiem tiek nodrošināta materiālā, primārā medicīniskā, informatīvā un psiholoģiskā palīdzība, kā arī tiek veikti patvēruma meklētāju izmitināšanas centra ēku tehniskā stāvokļa uzlabošanas un labiekārtošanas darbi.

Projektā paredzētas šādas galvenās darbības:

  • Nodrošināt patvēruma meklētājus ar pirmās nepieciešamības precēm, medicīnas un tulkošanas pakalpojumiem;
  • Nodrošināt Ukrainas civiliedzīvotāju īstermiņa uzturēšanos PMC;
  • Veikt PMC ēku korpusu tehniskā stāvokļa uzlabošanu un labiekārtošanu;

Patvēruma meklētājiem, kas ierodas Latvijā, tiek nodrošināta Eiropas Savienības standartiem atbilstoša izmitināšana un patvēruma procedūras norise;

Patvēruma meklētāji saņem materiālo, medicīnisko, informatīvo un psiholoģisko palīdzību;

Tiešā veidā tiek uzlaboti patvēruma meklētāju izmitināšanas un sadzīves apstākļi, saglabāta pieejamo pakalpojumu kvalitāte, nodrošināta sadzīves apstākļu kvalitātes paaugstināšana;

Projekta īstenošanas periods:

Projekta uzsākšanas laiks –  01/01/2023                                                
Projekta pabeigšanas laiks – 31/12/2025

Projekta budžets:

Kopējais finansējums – 6 370 557  EUR
Fonda līdzfinansējums – 4 777 918  EUR
Valsts budžeta līdzfinansējums – 1 592 639  EUR

Projektu īsteno: 
LR Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk – PMLP) un Nodrošinājuma valsts aģentūra (turpmāk – NVA).

Projekta īstenotāja kontaktpersona:

PMLP kontaktpersona:
Vita Klubure
PMLP projekta vadītāja
Tel.  + 371 67219077
E-pasts: 
vita.klubure@pmlp.gov.lv

NVA kontaktpersona:
Ilze Staša
NVA projekta vadītāja 
Tel. 
+37167829889
E-pasts: ilze.stasa@agentura.iem.gov.lv