Statuss:
Noslēdzies

EIROPAS ĀRĒJO ROBEŽU FONDS

attēls

Noslēdzies Eiropas Ārējo robežu fonda 2009.gada programmas projekts 
„Vīzu izsniegšanas labākās prakses rokasgrāmatas izstrāde”

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ir veiksmīgi īstenojusi Eiropas Ārējo robežu fonda 2009.gada programmas projektu Nr. EĀRF/2009/4 „Vīzu izsniegšanas labākās prakses rokasgrāmatas izstrāde” (turpmāk – Projekts). Projekta īstenošana notika no 2010.gada 1.oktobra līdz 2011.gada 30.jūnijam un tā īstenošanai tika piešķirti 49 196 LVL.

Projekta mērķis bija izveidot rīku, ar kura palīdzību vīzu izsniegšanas procesā iesaistītais personāls varētu celt savu kvalifikāciju.

Projekta rezultātā tika izstrādāts elektroniskais rīks jeb Rokasgrāmata, kas ir mācību materiālu saturošā vietne. Rokasgrāmata ir daļa no Nacionālās vīzu informācijas sistēmas (turpmāk – NVIS). Šī vietne ir paredzēta, lai tajā uzglabātu informāciju par NVIS un Centrālās vīzu informācijas sistēmas (turpmāk – CVIS) lietošanu, kā arī vīzu izsniegšanas procesu. Tā kā Rokasgrāmata satur ierobežotas pieejas informāciju, tad piekļuvei šai vietnei būs tikai NVIS lietotājiem, ko sastāda Valsts robežsardzes, Ārlietu ministrijas un Pilsonības migrācijas lietu pārvaldes darbinieki.

Rokasgrāmatas izveide bija aktuāla gan no informācijas sistēmu lietotāju, gan no informācijas sistēmu turētāju puses tāpēc, ka:

  1. kopš NVIS darbības uzsākšanas, 4 gadu laikā ir notikusi ievērojama sistēmas attīstība un šīs informācijas sistēmas lietotāju rotācija. Līdz ar sistēmas izmaiņām un lietotāju rotāciju, zināšanu bāze par sistēmas darbības principiem nav pilnvērtīgi nodota tās jaunajiem lietotājiem, kas, savukārt, var būt par iemeslu problēmām darbā ar NVIS. Tāpēc, izveidojot jaunu NVIS lietošanas rokasgrāmatu, mērķis bija novērst iespējamās problēmas, kas skar informācijas apstrādi NVIS, kā arī atvieglot, uzlabot un sniegt zināšanas esošajiem un nākošajiem NVIS lietotājiem, atvieglojot vīzu pieteikumu reģistrēšanas un vīzas izsniegšanas procesu;
  2. Turētāja (šajā gadījumā – Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes) mērķis ir nodrošināt vīzu izsniegšanas procedūras labās prakses ievērošanu, kā arī, ekonomēt materiālos līdzekļus, patstāvīgi nodrošinot metodiskās informācijas aktualizēšanu Rokasgrāmatā.
  3. Ņemot vērā nemitīgās CVIS programmatūras izmaiņas, ko noteica un nosaka Eiropas Komisija, Rokasgrāmatas tehniskais risinājums ļaus iepazīties un apgūt, kā arī uzlabot prasmi lietot NVIS/CVIS vīzu izsniegšanas procesā. Tā kā izmaiņas, ko nosaka Eiropas Komisija, ietekmē sistēmas funkcionalitāti un katra lietotāja darbību, tad veidotais risinājums piedāvā iespēju: 
    • iepazīties ar aktuālajām izmaiņām NVIS un CVIS; 
    • apgūt un papildināt zināšanas par augstāk minēto sistēmu funkcionalitāti; 
    • iespēju Turētājam aktualizēt izmaiņas programmatūrā un metodisko informāciju par informācijas sistēmu lietošanu vīzu izsniegšanas procesā.