Statuss:
Noslēdzies

 EIROPAS ĀRĒJO ROBEŽU FONDS

attēls

Nacionālās VIS attīstība, nodrošinot tās atbilstību EK sniegtajai tehniskās dokumentācijas galīgajai versijai 

Projekta „Nacionālās VIS attīstība, nodrošinot tās atbilstību EK sniegtajai tehniskās dokumentācijas galīgajai versijai” mērķis ir uzlabot informācijas apmaiņu starp Eiropas Savienības dalībvalstīm par Šengenas vīzām un padarīt ērtāku vīzu izsniegšanas procesu.

Projekta ieviešanai tiks izlietoti Eiropas Ārējo robežu fonda un nacionālā budžeta līdzekļi. Projekts tiks ieviests 10 mēnešus no 2011.gada 1.septembra līdz 2012.gada 30.jūnijam.

Projekta ietvaros tiks turpināta NVIS funkcionalitātes pilnveidošana, kuras īstenošanai tiks veikts iepirkums, noslēgts līgums ar pakalpojuma sniedzēju un piesaistīti PMLP eksperti vīzu un informācijas sistēmu jomā. Rezultātā tiks izstrādāta VIS Mail konsultāciju mehānisma II versijas nacionālā tehniskā risinājuma specifikācija un ar to saistīto nepieciešamo izmaiņu NVIS analīze, kā arī veikti NVIS programmēšanas darbi, ieviešot tādus uzlabojumus kā, piemēram, statistikas papildināšana, lai nodrošinātu EK un NVIS lietotāju prasības saņemt statistiku par VISION ziņojumiem, vairākiem galamērķiem un citiem kritērijiem; CVIS klasifikatoru papildināšana, lai nodrošinātu atbilstību aktuālajām EK prasībām; NVIS lēmumu izdruku ieviešana, NVIS atbalstīto interneta pārlūkprogrammu saraksta papildināšana; Šengenas vīzas pieteikuma e-pakalpojuma papildināšana ar jaunu funkcionalitāti; u.tml. izmaiņas. NVIS papildinājumu veikšanas procesā notiks konsultācijas ar Valsts robežsardzes darbiniekiem par jautājumiem, kas saistīti ar NVIS REIS starpsistēmu saskarnes funkcionalitātes papildināšanu, kā arī ar Ārlietu ministriju par Šengenas vīzas pieteikuma iesniegšanas e-pakalpojuma papildināšanu.

NVIS jautājumu risināšana notiks ne tikai nacionālajā līmenī, bet arī sadarbībā ar EK un ES dalībvalstīm, pildot ar CVIS darbības uzsākšanu saistītos testus un apmainoties ar pieredzi par nacionālo sistēmu darbības nodrošināšanu un uzlabošanu.

Kopumā Projekta ietvaros papildinātā programmatūra atvieglos datu apmaiņu starp ES dalībvalstīm saistībā ar vīzu pieteikumiem un ar tiem saistītajiem lēmumiem, kā arī nodrošinās ērtāku un kvalitatīvāku vīzu izsniegšanas procesu.

Projekta ietvaros īstenotie pasākumi un sasniegtie rezultāti:

Nacionālās VIS attīstība, nodrošinot tās atbilstību EK sniegtajai tehniskās dokumentācijas galīgajai versijai 
Pasākuma ietvaros atbilstoši Eiropas Komisijas definētajām tehniskajām prasībām Projektā tiek veiktas nepieciešamās programmatūras izmaiņas un papildinājumi Nacionāla vīzu informācijas sistēmā (turpmāk – NVIS). Pasākuma ietvaros ir izstrādāts darba uzdevums iepirkumam, veikts iepirkums par VIS Mail II funkcionalitātes II daļas nacionālā tehniskā risinājuma specifikācijas izstrādi un ar to saistīto nepieciešamo izmaiņu NVISā analīzi, kā arī noslēgts pakalpojuma līgums ar izstrādātāju. Šobrīd ar izstrādātāju notiek konsultācijas un sadarbība par līguma izpildes jautājumiem. Ar Valsts robežsardzi veidota sadarbība par NVIS REIS starpsistēmu saskares funkcionalitātes papildināšanu.

Pasākuma ieviešanā tika piesaistīti 9 Pārvaldes eksperti vīzu un informācijas tehnoloģiju jautājumos, kuri izstrādā darba uzdevumus, izmaiņu pieprasījumus, konsultē izstrādātāju un veic programmatūras testēšanu.