patvēruma meklētāju centrs

"Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2021. – 2027.gada plānošanas perioda projekts NR.PMLP/PMIF/2023/2 „ATBALSTA PASĀKUMI PERSONU, KURĀM NEPIECIEŠAMA STARPTAUTISKĀ AIZSARDZĪBA, UZŅEMŠANAI UN IZMITINĀŠANAI LATVIJĀ

(1. posms)”

Projekta mērķis ir:

•       Uzlabot patvēruma meklētāju uzņemšanas un izmitināšanas standartus – stiprināt patvēruma pieteikšanās procedūras un uzlabot patvēruma centra tehniskos apstākļus.

Projektā paredzētas šādas galvenās darbības:

•       Nodrošināt patvēruma meklētājus ar pirmās nepieciešamības precēm un pakalpojumiem;

•       Tulkošanas pakalpojumiem;

•       Nodrošināt Ukrainas civiliedzīvotāju īstermiņa uzturēšanos PMC;

•       Veikt PMC ēku korpusu tehniskā stāvokļa uzlabošanu un labiekārtošanu.

Patvēruma meklētājiem, kas ierodas Latvijā, tiek nodrošināta atbilstoša Eiropas Savienības standartiem atbilstoša patvēruma procedūra.

Patvēruma saņēmējiem Latvijā tiek nodrošināti cienīgi patvēruma apstākļi.

Patvēruma meklētāji saņem materiālo, medicīnisko, informatīvo un psiholoģisko palīdzību.

Tiešā veidā tiek uzlaboti patvēruma meklētāju izmitināšanas un dzīves apstākļi un saglabāta pakalpojumu kvalitāte..

Projekta uzsākšanas laiks –  01/01/2023                                               

Projekta pabeigšanas laiks – 31/12/2025

Kopējais finansējums – 4 987 082 EUR

Fonda finansējums – 3 740 311 EUR

Valsts budžeta finansējums – 1 246 771 EUR

Sadarbības partneris projektā - Nodrošinājuma valsts aģentūra.