Paplašinātā meklēšana
Statuss:
Noslēdzies
01.01.2005.
1.„Humānā palīdzības centra izveide patvēruma meklētājiem" 2.„Patvēruma meklētāju integrācijas atbalsta elektroniskā apmācību sistēma" 3.„ALFA" 4.„Uzņemšanas apstākļu uzlabošana Valsts robežsardzē patvēruma meklētāju masveida pieplūduma gadījumā…
Statuss:
Noslēdzies
02.12.2004.
Eiropas Bēgļu fonda otrais posms (turpmāk – EBF II) tika izveidots ar mērķi turpināt piecus gadus ilgušo veiksmīgo darbu bēgļu uzņemšanas, integrācijas un brīvprātīgas atgriešanas jomās un attīstīt EBF I ietvaros uzkrāto pieredzi.    
Statuss:
Noslēdzies
01.01.2004.
2004.gadā tika izsludināts konkurss par iespēju saņemt Eiropas Bēgļu fonda līdzekļus, kā rezultātā tika iesniegti 2 projektu pieteikumi, kuri vēlāk tika izvērtēti Eiropas Bēgļu fonda Vadības komitejā un kurus apstiprināja Pārvaldes priekšnieks: …
Statuss:
Noslēdzies
28.09.2000.
Eiropas Bēgļu fonds ir izveidots pēc Kopīgās rīcības (Joint Action) apstiprināšanas 1999.gada 26.aprīlī (1999/290/JHA) un tika apstiprināts Eiropas Savienības Padomē, pamatojoties uz Eiropas Savienības dibināšanas līguma K.3.pantu, kas nosaka…