EIROPAS TREŠO VALSTU VALSTPIEDERĪGO INTEGRĀCIJAS FONDS 

logo

Statistikas iegūšanas par trešo valstu valstspiederīgajiem pilnveidošana

PROJEKTA REZULTĀTI 

Ir noslēgusies Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2010.gada programmas līdzfinansētā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk- Pārvalde) projekta „Statistikas iegūšanas par trešo valstu valstspiederīgajiem pilnveidošana” (turpmāk- Projekts) īstenošana.

Neilgi pirms Projekta beigām, šī gada 27.jūnijā, Pārvaldes telpās tika organizētas Pārvaldes darbinieku apmācības darbā ar  SIA „Lattelecom Technology” izstrādāto Datu noliktavu ar statistikas moduli. Uz minētajām datu lietotāju apmācībām tika nosūtīti gan tie Pārvaldes centrālo nodaļu darbinieki, kuri izmantos šīs izstrādātās Datu noliktavas statistikas moduli, gan arī Iedzīvotāju reģistra departamenta pārstāvis, kuram būs jāveic šī moduļa administrēšana. SIA „Lattelecom Technology” saskaņā ar noslēgto līgumu ir izstrādājis arī rekomendācijas (Attīstības vīziju, kas atspoguļo datu noliktavas ieviešanā izmantotās tehniskās infrastruktūras tālākās izmantošanas iespējas), ir izstrādājis programmatūru un nodrošinājis licenču piegādi.

Tagad pēc Projekta ieviešanas ir iespēja analizēt datus dažādos griezumos par Uzturēšanās atļauju reģistrā reģistrētajiem trešo valstu valstspiederīgajiem, sadalot uzturēšanās atļauju saņēmējus gan pēc to ieceļošanas iemesla, vecuma, dzimuma, uzturēšanās ilguma, tiesībām uz nodarbinātību un citos griezumos. Tagad būs iespējams īsā laika posmā sagatavot nepieciešamās atskaites EUROSTAT birojam, sniegt nepieciešamo informāciju tām Latvijas Republikas valsts instūcijām, zinātniski – pētnieciskajām un mācību iestādēm, kas izstrādā sabiedrības integrācijas programmas, veic to novērtēšanu, kā arī sniedz pakalpojumus trešo valstu valstspiederīgajiem.

Šī publikācija veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

PROJEKTU (LĪDZ)FINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA


Kontaktpersona: Oskars Vaikulis 
E-pasts: oskars.vaikulis@pmlp.gov.lv 
Tālr.: 67219409
Fakss: 67829825