EIROPAS TREŠO VALSTU VALSTPIEDERĪGO INTEGRĀCIJAS FONDS 

logo

Statistikas iegūšanas par trešo valstu valstspiederīgajiem pilnveidošana

Ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu Pārvaldē tiek izstrādāts Datu noliktavas ar uzturēšanās atļauju statistikas modulis. 

Turpinās Eiropas Trešo valstu valsts piederīgo integrācijas fonda 2010.gada programmas līdzfinansētā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk- Pārvalde) projekta "Statistikas iegūšanas par trešo valstu valstspiederīgajiem pilnveidošana” (turpmāk- Projekts) īstenošana.

Lai sasniegtu Projekta mērķi – izveidot autonomu datu apstrādes vidi trešo valstu valstspiederīgo datu apstrādei statistikas un pētniecības vajadzībām, šī gada 9.maijā tika noslēgts līgums ar SIA "Lattelecom Technology” par Datu noliktavas ar statistikas moduļa izstrādi, testēšanu un ieviešanu testa un darba vidē. Saskaņā ar noslēgto līgumu SIA "Lattelecom Technology” veiks gan pašas programmatūras izstrādi, gan nodrošinās darbinieku apmācību. Kopējās līguma izmaksas ir  42 667,30 LVL.

Maijā pēc Līguma noslēgšanas notikušas divas Pārvaldes ekspertu tikšanās ar SIA "Lattelecom Technology” pārstāvjiem, kuru laikā precizēts veicamo darbu izpildes kārtība un nepieciešamās testa vides konfigurācijas prasības. Pirmajā intervijā veikta statistikas tabulu aizpildīšanas datu analīze. 
 

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. 
Par publikācijas saturu atbild Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

PROJEKTU (LĪDZ)FINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA 

 

Kontaktpersona: Oskars Vaikulis 
E-pasts: oskars.vaikulis@pmlp.gov.lv 
Tālr.: 67219409
Fakss: 67829825