Equal

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) ir vadošais partneris partnerībā, kas īsteno EQUAL projektu „Soli pa solim".

Pārvaldes kā EQUAL projekta „Soli pa solim" vadošā partnera uzdevumi:

  • Organizēt un nodrošināt projekta ieviešanu;
  • Sagatavot nepieciešamos normatīvos dokumentus projekta īstenošanai, nodrošināt iepirkuma procedūru atbilstību EQUAL vadlīnijām;
  • Vadīt un administrēt projekta ikdienas darbu;
  • Uzraudzīt partneru komponenšu īstenošanas norisi un atbilstību Projektam un laika grafikam;
  • Uzraudzīt partneru finansējuma izlietojumu un atbilstību EQUAL vadlīnijām;
  • Iesniegt reizi ceturksnī vadošajai iestādei (Labklājības ministrijai) progresa ziņojumu un finansējuma pieprasījumu;
  • Pārstāvēt projektu Latvijas Republikas un ārvalstu institūcijās;
  • Kopā ar partneriem īstenot starptautisko sadarbību.

Pārvalde projekta ietvaros realizē arī 2 komponentes:

  • saskaņo Latvijas Republikas likumdošanu ar Eiropas Savienības tiesību aktiem izmitināšanas un patvēruma procedūru jomās, izvērtē nacionālo likumdošanu;
  • izstrādā apmācības stratēģiju personālam, kas strādā ar patvēruma meklētājiem un īsteno šo apmācību.

Kontaktpersona:
Madara Miezīte
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
EQUAL projekta "Soli pa solim" vadītāja
Tel: 67219009 Fax: 67219361
E-pasts: Madara.Miezite@pmlp.gov.lv