Informācija par Patvēruma meklētāju centra izveidošanu

Vadoties pēc starptautiskās prakses, 1997. gadā Latvijā tika uzsākts darbs pie patvēruma meklētāju centra  (Turpmāk - Centrs) veidošanas. Centrs ir izveidots Ropažu pagasta Muceniekos, 17 kilometrus no Rīgas, bijušajā Padomju armijas militārajā bāzē. Ēkas remontu pabeidza 1998. gada beigās un jau decembrī tika izmitināti pirmie patvēruma meklētāji. Oficiālā centra atklāšanas ceremonija notika 1999. gada 17. februārī.
Centrā var izmitināt līdz 400 personām. Izmitināšanas Centra galvenais uzdevums ir nodrošināt patvēruma meklētājus ar mājokli laikā, kamēr viņu lietas tiek izskatītas un pieņemts lēmums patvēruma lietā par starptautiskā aizsardzības statusa piešķiršanu.

2017. gada 17. martā Centrs tika paplašināts ar vēl vienu ēku, pārbūvējot nekustamo īpašumu “Bundulīši”. Jaunajā patvēruma meklētāju centra ēkā ir iekārtotas dzīvojamās istabas, koplietošanas virtuves un mācību klases sociālekonomiskās iekļaušanās pasākumiem. Papildus telpas nodrošina ērtākus patvēruma meklētāju izmitināšanas apstākļus, ņemot vērā viņu vajadzības. Tāpat gan vietējiem iedzīvotājiem, gan patvēruma meklētājiem Mucenieku ciemā tika atklāts multifunkcionālais centrs.

Patvēruma meklētāju centra un multifunkcionālā centra finansējums

Centra izveidošanu atbalstījusi ASV valdība, ANO Komisariāts bēgļu jautājumos (UNHCR) un Zviedrijas valdība. Kopējās ēku atjaunošanas un ārējo komunikāciju tīklu veidošanas izmaksas bija aptuveni 119 5212.32 euro. Pēc Centra izveidošanas tas tiek finansēts no valsts budžeta. Katrs patvēruma meklētājs (izņemot gadījumus, kad patvēruma meklētājs ir pietiekoši labi situēts) saņem dienas naudu 3.00 euro apmērā.

Multifunkcionālā centra ēkas atjaunošana ilga nepilnu gadu, lai tā pilnībā atbilstu iedzīvotāju un patvēruma meklētāju vajadzībām. Ēkas rekonstrukcijai nepieciešamie līdzekļi tika piešķirti no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. Apgūtais finansējums ir 1 845 459 EUR apmērā (bez PVN).

Informācija par Patvēruma meklētāju centrā esošajiem patvēruma meklētājiem

Centrā ir mitinājušies  patvēruma meklētāji no šādām valstīm: Afganistānas, Angolas, Armēnijas, Baltkrievijas, Irākas, Kenijas, Kazahstānas, Kongo (Zairas), Krievijas, Marokas, Nigērijas, Pakistānas, Slovākijas, Tadžikistānas, Ukrainas, Sīrijas un Eritrejas.

Ikdienas dzīves organizācija Patvēruma meklētāju centrā

Patvēruma meklētājiem ir pieejama virtuve, veļas mazgātava, bērnistaba, TV telpa, mācību telpa ar pieeju internetam, sporta zāle, bibliotēka un papildus dzīvojamā platība. Patvēruma meklētājiem ir jāievēro Centra iekšējās kārtības noteikumi.

Eiropas Bēgļu fonda finansētā projekta "Alfa" ietvaros Centrā tika iekārtotas telpas, kas pielāgotas speciāli invalīdu vajadzībām (uzbrauktuves, tualetes, dušas telpas).
Atbildība par koplietošanas telpu uzturēšanu tiek sadalīta starp visiem centra iemītniekiem.

Lai nodrošinātu Patvēruma meklētāju izmitināšanas centra “Mucenieki” iemītniekiem iespēju iegādāties viņu individuālajām vajadzībām atbilstošus produktus, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde aicina pieteikties tirdzniecības un piegādes pakalpojumu sniedzējus.