Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Pakalpojums nodrošina iespēju personai, kura ir reģistrēta Fizisko personu reģistrā, bez maksas elektroniski deklarēt savu, sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietu Latvijā. Deklarācijā var norādīt arī vienu papildu adresi Latvijā vai ārvalstī un laika posmu, kurā persona būs tajā sasniedzama.
Ja ārzemniekam nav iespējams izmantot e-pakalpojumu, deklarēt dzīvesvietas adresi iespējams noformējot uzturēšanās atļauju apliecinošu dokumentu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP), veicot valsts nodevas maksu.
Latvijas valstspiederīgā persona vai ārzemnieks pēc iepriekšēja pieraksta var iesniegt dzīvesvietas deklarāciju klātienē tajā pašvaldībā vai tās iestādē, kuras administratīvajā teritorijā atrodas deklarējamā dzīvesvieta, veicot valsts nodevas maksu.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Lai uzsāktu pakalpojumu, nospiediet uz saites kolonnā „E-pakalpojums”. Pakalpojums pieejams, autentificējoties ar internetbankas autentifikācijas līdzekļiem, personas apliecību (eID) vai drošu elektronisko parakstu. Autentifikācija ar internetbanku pieejama Swedbank, SEB banka, Citadele banka, Meridian Trade Bank, Luminor banka, Rietumu banka, Privatbank un BlueOrange banka internetbankas lietotājiem. Lai autentificētos ar elektronisko parakstu, nepieciešama elektroniskā paraksta viedkarte un viedkartes nolasīšanas iekārta. Sīkāka informācija atrodama pakalpojuma lietošanas instrukcijā portālā www.latvija.lv.
    Pārliecināties par dzīvesvietas deklarēšanu ir iespējams izmantojot Pārvaldes e-pakalpojumu "Mani dati Fizisko personu reģistrā".

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Saņemt pakalpojumu