attēls

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ar ES atbalstu ir sagatavojusi informatīvo bukletu, kurā repatriantiem sniegta pamatinformācija par dzīvi Latvijā, mājokļa jautājumiem, nodarbinātību, izglītību, veselības aprūpi utt.

Šis buklets repatriantiem palīdzēs saprast ne tikai Latvijas sabiedrību kopumā, bet arī valsts iestāžu darbu, tādējādi atvieglojot jebkuru problēmu un jautājumu risināšanu jaunajiem sabiedrības locekļiem.

Materiāls izstrādāts Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta "Trešo valstu valstspiederīgo repatriantu vajadzību novērtējums” ietvaros. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.