Anrī Dināna grāmata "Atmiņas par Solferīno", kurā izklāstītas idejas par brīvprātīgu palīdzību karā ievainotajiem kļuva par pamatu Sarkanā Krusta dibināšanai 1863.gadā. Starptautiskā Sarkanā Krusta komitejai (SSKK) ir mandāts darboties bruņotu konfliktu situācijās. 1919. gadā tika izveidota Starptautiskā Sarkanā Krusta federācija (SSKF), kas uzņemas vadošo lomu dabas katastrofu situācijās.

Latvijā 1918. gada 20. novembrī pazīstami Latvijas ārsti, juristi, inženieri un sabiedriskie darbinieki parakstīja protokolu par Latvijas Sarkanā Krusta (LSK) dibināšanu. 1923. gadā LSK uzņēma Starptautiskajā Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness biedrību federācijā. Pēc 1940. gada, līdz ar Latvijas okupāciju, LSK tika iekļauts PSRS SK un SP biedrību savienībā. 1991. gada 4. novembrī Latvijas valdība atzina LSK par vienīgo Sarkanā Krusta organizāciju Latvijas Republikā, kas brīvprātīgi palīdz valstij humānajā darbā.

LSK statūtos noteiktais mērķis ir darboties kā valsts palīgam, uzlabojot mazaizsargāto cilvēku dzīves apstākļus, un patvēruma meklētāji ir viena no šādām cilvēku grupām.

LSK iepriekš ir īstenojis sabiedrības informēšanas projektus par patvēruma meklētājiem un sniedzis patvēruma meklētājiem juridisko atbalstu, tāpat LSK var sniegt patvēruma meklētājam informāciju par Latvijas institūcijām, kur šis cilvēks var griezties nepieciešamības gadījumā, kā arī informāciju par viņa tiesībām. Arī nesenajā gadījumā ar ieceļotājiem no Somālijas tieši LSK sniedza šiem cilvēkiem pirmo palīdzību un nogādāja uz Valsts robežsardzi.

LSK patvēruma meklētājiem ir iespējams iegūt arī humāno palīdzību – nepieciešamo apģērbu un citas pirmās nepieciešamības preces.

EQUAL projekta „Soli pa solim" ietvaros Latvijas Sarkanais Krusts ir atbildīgs par Konsultatīvās padomes patvēruma jautājumos izveidi un darbības nodrošināšanu, lai īstenotu dialogu starp dažādām patvēruma procesā iesaistītām organizācijām.

Kontaktpersona:
Ieva Nolberga
Tel: 67686300
E-pasts: ieva.nolberga@redcross.lv

http://www.redcross.lv/