Ja Jūs esat pazaudējis vai Jums ir nozagta personas apliecība un tajā ir iekļauti sertifikāti, kas pēc Jūsu vēlēšanās ir tikuši aktivizēti, Jums nekavējoties jāsazinās ar uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (LVRTC) palīdzības dienestu pa tālruni 67108787 un jālūdz sertifikātu darbības apturēšana.

Palīdzības dienesta operators, lai pārliecinātos par Jūsu identitāti, uzdos slepeno jautājumu, kuru būsiet norādījis(-usi) noformējot iesniegumu personas apliecības izsniegšanai.

Līdzīgi ir jārīkojas, ja Jums ir pamatotas aizdomas, ka Jūsu personas apliecība ir nonākusi citas personas rīcībā un elektroniskā paraksta radīšanas dati ir izmantoti bez Jūsu ziņas.

Apturētu sertifikātu darbības atjaunošanu Jūs varat pieprasīt tikai klātienē PMLP nodaļā vai Latvijas diplomātiskajā pārstāvniecībā ārvalstīs.

 

Ja personas apliecība ir nozaudēta, nozagta vai nolaupīta, nekavējoties par šo faktu jāinformē pases izdevējiestāde (PMLP), vai arī Valsts policija, vai Valsts robežsardze, vai, atrodoties ārvalstī, Latvijas diplomātiskā vai konsulārā pārstāvniecība.

Ja personas rīcībā nav otra derīga personu apliecinoša dokumenta, 30 dienu laikā no fakta konstatācijas jāiesniedz dokumenti jauna personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai (pēc izvēles, - pases vai personas apliecības). 

Ja persona ir paziņojusi par personu apliecinoša dokumenta zudumu (rakstveidā vai izmantojot elektroniskā paraksta iespējas), tā atrašanas gadījumā personu apliecinošs dokuments vairs nav derīgs lietošanai.